Dansk SejlunionOptimist kapsejlads uden klassebevis

Dansk Sejlunion har for 2016 givet tilladelse til at kravet om gyldigt klassebevis under visse forudsætninger kan fraviges ved kapsejladser for Optimistjoller.

Tilladelsen er givet for at børn bl.a. kan sejle kapsejlads ved lokale stævner uden at deres nye, ældre eller optimistlignende joller nødvendigvis overholder Optimist klassereglerne.

Der er dog en række stævner, hvor man ikke kan deltage uden gyldigt klassebevis, nemlig:

  • Rangliste stævner
  • TORM Grandprix stævner
  • Udtagelse til Junior Danmarksmesterskab
  • Junior Danmarksmesterskab
  • Udtagelse til internationale stævner
  • Internationalt stævner

Bestemmelser for afholdelse Optimist kapsejlads uden klassebevis fremgår af "Tilladelse til kapsejlads uden krav om gyldigt klassebevis for Optimistjoller".

Tilladelsen skal indgå i såvel indbydelse som sejladsbestemmelser for stævnet.

I indbydelse og sejladsbestemmelser tilføjes under punktet Regler 1:
Desuden gælder vedhæftede "Tilladelse til kapsejlads uden krav om gyldigt klassebevis for Optimistjoller".

Specielle tilfælde

Arrangører af stævner, fx rangliste stævner, TORM Grandprix eller Junior Danmarksmesterskab, hvortil der kræves gyldigt klassebevis, kan samtidigt med et sådant stævne arrangere sejlads for nye, ældre og optimistlignende joller uden gyldigt klassebevis.
Dette kræver dog, at der udarbejdes selvstændig indbydelse og sejladsbestemmelser, som på ingen områder må være fælles med det stævne, hvortil der kræves gyldigt klassebevis.

Bemærk, at tilladelsen er tidsbegrænset til kun at gælde kalenderåret 2016.

Såfremt der måtte være spørgsmål til ovenstående kan der rettes henvendelse til mikael@sejlsport.dk.

Tilladelse til kapsejlads uden krav om gyldigt klassebevis for Optimistjoller Dokument indeholdende "Tilladelse til kapsejlads uden krav om gyldigt klassebevis for Optimistjoller"
Skabelon til indbydelse Indbydelse hvor "Tilladelse til kapsejlads uden krav om gyldigt klassebevis for Optimistjoller" er implementeret
Skabelon til sejlladsbestemmelser Sejladsbestemmelser hvor "Tilladelse til kapsejlads uden krav om gyldigt klassebevis for Optimistjoller" er implementeret

Senest opdateret: 11. februar 2016