Dansk SejlunionSpørgsmål 9

Blå etablerer overlap fra klar agter til læ af Gul.

9

Efter nogle sekunder for at give Gul mulighed for at blive klar over dens nye forpligtigelser, kan Blå:

a. Luffe Gul så højt som Blå har lyst, forudsat at Gul får mulighed 
for at holde klar.
b. Luffe Gul op til hvad Gul vurderer, er sin rigtige kurs.
c. Luffe Gul op til hvad Blå vurderer, er sin rigtige kurs.

Se svar

Regel 17 pålægger en båd klar agter, der får overlap inden for to af dens skroglængder til læ af en anden båd på samme halse, at den ikke må sejle højere end dens rigtige kurs. Her gælder regel 17 for Blå, og det er dermed Blås egen rigtige kurs, den ikke må sejle højere end. Det er derfor ligegyldigt, om Gul har en anden rigtig kurs.

Uanset om Blå luffer Gul højere end rigtig kurs, skal Gul følge med, da regel 11 pålægger en luv båd at holde klar af en læ båd. At læ båd er pålagt ikke at sejle højere end rigtig kurs, fratager ikke luv båd pligten til at holde klar. I sådan et tilfælde vil eneste mulighed for luv båd være, at følge med op og efterfølgende protestere mod den læ båd.

Derfor er svarmulighed c det rigtige svar. 

Svarene er udelukkende vejledenede. De kan derfor ikke bruges som officielle fortolkninger af reglerne i en protestbehandling eller andet. Svarene kan indeholde fejl eller mangler, og selv om et svar er fyldestgørende, kan en lille ændring i situationen give en anden afgørelse.

Senest opdateret: 9. juni 2015