Dansk SejlunionSpørgsmål 6

Gul sejler på den forkerte side af mållinjemærket, krydser mållinjen i den forkerte retning, for derefter at krydse mållinjen i den rigtige retning og sejler i land.

6

Hvad skal kapsejlads-komitéen gøre?

a. Tildele den DNF ('did not finish')
b. Tildele den DSQ ('disqualification')
c. Tildele den placeringen, den fik ved målgang

Se svar

Regel 28.2 fortæller, at en snor, der trækkes efter båden, skal ligge på den forlangte side af hvert mærke, når den hales tot. Det gør Guls snor ikke, idet den vil ligge til bagbord for bagbord målmærke, når båden går i mål.

Ifølge definitionen når båden i mål, når den passerer mållinjen i retning fra sidste mærke, med mindre den senere retter en fejl i henhold til regel 28.2 begået ved mållinjen.

I dette tilfælde retter Gul ikke senere fejlen, og den er derfor gået i mål, da den skærer mållinjen anden gang - som er i retning fra sidste mærke.

For at rette fejlen, kunne Gul enten have gået tilbage rundt om bagbord målmærke for derefter at krydse mållinjen i retning fra sidste mærke, eller have sejlet hele vejen hen til dommerbåden, sejlet rundt om den, for derefter at krydse mållinjen i retning fra sidste mærke. Gør den det sidste, vil snoren godt nok ligge på den forkerte side af begge mållinjemærker, men den vil alligevel ende med også at ligge mellem mållinjemærkerne, som er det eneste reglen kræver.

Derfor er svarmulighed c det rigtige svar - men derudover bør kapseladskomitéen protestere mod båden!  

Svarene er udelukkende vejledenede. De kan derfor ikke bruges som officielle fortolkninger af reglerne i en protestbehandling eller andet. Svarene kan indeholde fejl eller mangler, og selv om et svar er fyldestgørende, kan en lille ændring i situationen give en anden afgørelse.

Senest opdateret: 9. juni 2015