Dansk SejlunionSpørgsmål 14

I et stævne med 10 deltagere ender Gul, Blå og Rød i top tre, som vist i resultatlisten. Der er én fratrækker.

Båd R1 R2 R3 R4 R5 R6
Gul 4 1 3 2 1 3
Blå 1 2 1 4 5 2
Rød 3 3 2 1 6 1

Hvem skal have henholdsvis guld, sølv og bronze?

Se svar

Regnes pointantallet ud, ses det at Gul har 14 point, Blå har 15 point og Rød har 16 point. Men da der er en fratrækker, skal hver båds dårligste resultat trækkes fra. Derved ender alle tre både med at have 10 point.

Fremgangsmåden ved pointlighed findes i regel A8. Her ses det, at man tæller, hvem der har flest førstepladser, derefter hvem der har flest andenpladser osv. Her viser det sig, at alle bådene har to førstepladser, mens Blå også har to andenpladser. De andre to både har kun én andenplads hver. Derfor skal Blå have guldmedaljen.

Gul og Rød har lige mange andenpladser, tredjepladser osv. idet fratrækkere ikke skal tælles med.

Derfor gås videre til næste regel, som siger, at såfremt pointligheden ikke kan deles ved at tælle placeringer som beskrevet ovenfor, ses på placeringen i sidste sejlads. Og her tæller fratrækkere vel at mærke med.

Dermed skal Rød tildeles sølvmedaljen mens Gul skal tildeles bronzemedaljen.

Båd R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
Blå 1 2 1 4 (5) 2 15 10
Rød 3 3 2 1 (6) 1 16 10
Gul (4) 1 3 2 1 3 14 10

Senest opdateret: 9. juni 2015