Dansk SejlunionSpørgsmål 3

Efter startsignalet etablerer Gul et overlap fra klar agter og til læ af Blå. Gul må derfor ikke sejle højere end rigtig kurs.

3

Nævn tre ting, Gul kan gøre for at få lov til at luffe Blå højere end rigtig kurs.

Se svar

Teksten der beskriver hvornår en båd ikke må sejle højere end rigtig kurs findes i regel 17. Her fortælles (bl.a.) at hvis en båd klar agter får overlap inden for 2 af dens skroglængder til læ af en anden båd på samme halse, må den ikke sejle højere end rigtig kurs.

Denne ret kan generhverves ved f.eks. at:

  • Bomme til modsatte halse, for derefter at bomme tilbage igen
  • Sejle mere end to skroglængder væk, og derefter tilbage igen
  • Sejle klart foran anden båd, for derefter at lade den lave overlap fra klar agter til luv

Såfremt formålet ikke er at tvinge den anden båd til at gå højere, kan retten til at sejle højere end rigtig kurs naturligvis også erhverves ved blot at:

  • Bomme til modsatte halse
  • Bryde overlappet
  • Sejle længere end to skroglængder væk

Endelig skal det nævnes, at selvom regel 17 kræver man ikke sejler højere end rigtig kurs, tillader samme regel alligevel læ båd at sejle højere end rigtig kurs såfremt den derved straks sejler agten om den anden båd.

 

Svarene er udelukkende vejledenede. De kan derfor ikke bruges som officielle fortolkninger af reglerne i en protestbehandling eller andet. Svarene kan indeholde fejl eller mangler, og selv om et svar er fyldestgørende, kan en lille ændring i situationen give en anden afgørelse.

Senest opdateret: 9. juni 2015