Dansk SejlunionSpørgsmål 12

Grøn, Blå og Gul skal bagbord omkring mærket. Da Grøn når zonen, ligger bådene som vist på figuren.

12

Hvilke både skal give mærke-plads?

a. Grøn skal give Blå og Gul mærkeplads, Blå skal give Gul 
mærkeplads
b. Grøn skal give Blå mærke-plads, Blå skal give Gul mærke-plads,
Gul skal give Grøn mærkeplads
c. Blå skal give Gul og Grøn mærke-plads

Se svar

Situationer omhandlende mærke-plads beskrives i regel 18.

Her siger regel 18.2(b), at hvis både overlapper, når den første når zonen, skal den udvendige båd give den indvendige mærke-plads.

Jævnfør definitionen af overlap er der overlap mellem alle tre både, da begrebet også eksisterer mellem både på modsatte halser på læns, og derudover fordi overlap også etableres mellem to både, hvis en båd imellem dem overlapper begge.

Eftersom alle tre både overlapper, da Grøn når zonen, skal Grøn give Blå og Gul mærke-plads, mens Blå skal give mærke-plads til Gul, der er inderst.

Derfor er svarmulighed a det rigtige svar. 

Svarene er udelukkende vejledenede. De kan derfor ikke bruges som officielle fortolkninger af reglerne i en protestbehandling eller andet. Svarene kan indeholde fejl eller mangler, og selv om et svar er fyldestgørende, kan en lille ændring i situationen give en anden afgørelse.

Senest opdateret: 15. oktober 2018