Dansk SejlunionSpørgsmål 10

Umiddelbart før målgang bliver Gul, som er på styrbord halse, nødt til at undgå Blå, som er på bagbord halse, da Blå ikke havde set Gul. Gul kæntrer uden der er berøring mellem bådene. Gul mister 10 pladser, og ender på en 12. plads. Den anmoder om godtgørelse og indleverer samtidigt en gyldig protest mod Blå.

10

Hvad bør protestkomitéens afgørelse være?

a. Diskvalificer Blå og tildel Gul andenpladsen
b. Diskvalificer Blå og tildel ikke Gul godtgørelse
c. Tages ikke til følge - ingen regel brudt

Se svar

Ifølge regel 10 skal en bagbord båd holde klar af en styrbord båd. Her overholder Blå ikke regel 10, idet Gul bliver nødt til at undvige. Blå diskvalificeres derfor. For at overholde regel 14 (og dermed undgå berøring) prøver Gul at falde bag om Blå.

For at Gul kan få godtgørelse, er der i regel 62.1 en række ting, der skal være opfyldt:

Der skal være tale om en væsentlig forringelse af placering - det er der her.

Det skal være uden egen skyld - det er ikke opfyldt, da det ikke er uden egen skyld at Gul kæntrer.

Derudover skal det være forårsaget af én af fire ting, som ikke gør sig gældende her - med mindre Blå bliver diskvalificeret for brud mod regel 2, hvilket ikke er sandsynligt, da Blå ikke bevidst brød regel 10, men 'blot' overså Gul.

Derfor er svarmulighed b det rigtige svar. 

Svarene er udelukkende vejledenede. De kan derfor ikke bruges som officielle fortolkninger af reglerne i en protestbehandling eller andet. Svarene kan indeholde fejl eller mangler, og selv om et svar er fyldestgørende, kan en lille ændring i situationen give en anden afgørelse.

Senest opdateret: 9. juni 2015