Dansk SejlunionSpørgsmål 5

Gul har kurs mod kysten og behøver plads til at stagvende og undgå Blå. Gul prajer 'plads til at stagvende' til Blå. 

5

Hvilke muligheder har Blå?

a.  Blå skal som svar straks stagvende.
b.  Blå kan vælge ikke at svare, hvis den vurderer, at Gul ikke behøver plads eller ikke er tæt nok på kysten.
c.  Blå kan vælge at praje 'vend selv' og skal derefter give Gul plads til at stagvende og undgå den.

Se svar

Krav og rettigheder omkring plads til at stagvende ved en hindring findes i regel 20.

Regel 20.2 handler om, hvordan en båd skal reagere, såfremt der bliver prajet for plads til at stagvende. Her står, at en båd som svar straks skal praje 'vend selv' og derefter give den anden båd plads til at stagvende, eller selv vende.

Båden, der bliver prajet for plads, kan altså frit vælge, hvordan den vil reagere inden for disse to valgmuligheder.

Såfremt båden, der bliver prajet for plads, ikke mener, at sikker sejlads kræver en vending eller at der ikke er nogen hindring, skal den reagere alligevel. Man kan altså ikke lade være med at reagere, hvis man er uenig i, at der brude prajes for plads. Sker dette, må man reagere, og derefter protestere mod den anden båd.

Derfor er svarmulighed c det rigtige svar.  

Svarene er udelukkende vejledenede. De kan derfor ikke bruges som officielle fortolkninger af reglerne i en protestbehandling eller andet. Svarene kan indeholde fejl eller mangler, og selv om et svar er fyldestgørende, kan en lille ændring i situationen give en anden afgørelse.

Senest opdateret: 9. juni 2015