Dansk SejlunionSpørgsmål 1

Blå har været på banesiden af startlinjen ved startsignalet og er på vej tilbage for at starte korrekt. Gul er endnu ikke startet. Der er berøring mellem bådene, dog uden skade eller personskade.

Der er en protest.

1

Hvad bør afgørelsen være?

 a.  Diskvalificer Gul
 b.  Diskvalificer Blå
 c.  Diskvalificer begge

Se svar

Regel 22.1 siger, at en båd, der sejler mod startsiden af startlinjen efter startsignalet for at starte korrekt, skal holde klar af både, som ikke gør det. Her sejler Blå tilbage mod startlinjen for at starte korrekt. Derfor skal den holde klar af Gul. Dette gør blå ikke, og skal derfor diskvalificeres.

Regel 14 beskriver, at enhver båd skal undgå berøring af en anden båd, hvis det med rimelighed er muligt. Her er det muligt for Gul at undgå berøring. Men samtidig står der, at båden med retten til vejen skal fritages for straf, hvis berøringen ikke medfører skade eller personskade. Da der ikke er skade eller personskade her, skal Gul ikke diskvalificeres.

Såfremt Blå ikke vendte tilbage for at starte korrekt men blot fortsatte op ad banen efter at have været tyvstartet, havde regel 22.1 ikke trådt i kraft, og de normale retten-til-vejen regler ville gælde. Det vil sige det er først i det øjeblik at Blå vender rundt og sejler mod startlinjen, at regel 22.1 begynder på at gælde.

Derfor er svarmulighed b det rigtige svar. 

Svarene er udelukkende vejledenede. De kan derfor ikke bruges som officielle fortolkninger af reglerne i en protestbehandling eller andet. Svarene kan indeholde fejl eller mangler, og selv om et svar er fyldestgørende, kan en lille ændring i situationen give en anden afgørelse.

Senest opdateret: 9. juni 2015