Dansk SejlunionSpørgsmål 11

Blå og Gul er på modsatte halse og nærmer sig mærket, som skal rundes bagbord om. Blå vender i zonen og forsøger at få plads til at runde mærket. Gul, der har forsejlet sig, bliver nødt til at luffe til bidevind for at undgå Blå efter den er kommet på bidevindkurs efter sin vending. Der er en protest.

11

Hvad bør afgørelsen være?

a. Gul diskvalificeres.
b. Blå diskvalificeres.
c. Tages ikke tilfølge - ingen regel brudt

Se svar

Da Blå foretager en vending i zonen og Gul kan holde mærket op, skal svaret findes i regel 18.3Regel 18.3(a) specificerer, at Blå ikke må være årsag til at Gul skal gå højere end bidevind for at undgå Blå. Da Gul har forsejlet sig, har den plads til at skære op for undgå Blå uden at sejle højere end bidevind. Hverken Gul eller Blå bryder derfor en regel, selvom Blå vender i zonen.

Såfremt Gul var nødsaget til at sejle højere end bidevind, havde Blå brudt regel 18.3.

Havde bådene ramt hinanden i sidste situation, ville Gul være blevet diskvalificeret for brud mod regel 11 - Luv/læ, såfremt protestkomitéen vurderede at Gul havde haft plads til at holde klar. Hvis dette ikke var tilfældet, ville Blå blive diskvalificeret for brud mod regel 15.

Derfor er svarmulighed c det rigtige svar. 

Svarene er udelukkende vejledenede. De kan derfor ikke bruges som officielle fortolkninger af reglerne i en protestbehandling eller andet. Svarene kan indeholde fejl eller mangler, og selv om et svar er fyldestgørende, kan en lille ændring i situationen give en anden afgørelse.

Senest opdateret: 9. juni 2015