Dansk SejlunionSpørgsmål 13

Ved startsignalet ændrer Gul kurs, og på samme tid ændrer Blå også kurs. Der er kontakt, som ikke medfører skade eller personskade, men Gul protesterer mod Blå.

13

Hvordan skal protesten afgøres?

a. Gul diskvalificeres
b. Blå diskvalificeres
c. Begge diskvalificeres

Se svar

Regel 10 pålægger bagbord båd at holde klar af styrbord båd. Det gør Blå ikke.

Selvom båden på styrbord halse har retten til vejen, kan der pålægges båden begrænsninger på, hvordan den må sejle. Dette sker f.eks. i regel 16.1, der siger, at når en båd med retten til vejen ændrer kurs, skal den til at starte med give den anden båd plads til at holde klar.

Her ændrer Gul kurs gennem hele situationen. Blå ændrer konstant kurs, og reagerer dermed så snart Gul er på kollisionskurs - også selvom formålet med kursændringen rent faktisk blot er at starte.

Da Gul ikke giver Blå plads til at holde klar, bryder Gul regel 16.1.

Blå bryder samtidig regel 10, men skal fritages for straf efter regel 64.1(a), som fortæller, at en båd skal fritages for straf, hvis den bryder en regel som konsekvens af en anden båds regelbrud.

Derfor er svarmulighed a det rigtige svar. 

Svarene er udelukkende vejledenede. De kan derfor ikke bruges som officielle fortolkninger af reglerne i en protestbehandling eller andet. Svarene kan indeholde fejl eller mangler, og selv om et svar er fyldestgørende, kan en lille ændring i situationen give en anden afgørelse.

Senest opdateret: 9. juni 2015