Dansk SejlunionSpørgsmål 4

Gul indhenter de to Blå foran.

4

Hvilket udsagn er korrekt?

a.  Gul kan kun sejle mellem de to Blå, såfremt afstanden mellem dem i forvejen er stor nok
b.  Gul kan pålægge de to Blå at give den plads, såfremt det lykkes den at få stævnen ind mellem dem
c.  Blå både skal holde klar af Gul

Se svar

Modsat søvejsreglerne gælder styrbord/bagbord-vigepligten (regel 10 - modsatte halser) forud for indhentende båd (regel 12 - samme halse uden overlap). Derfor har Gul retten til vejen og de to Blå skal holde klar af Gul. Det mest fornuftige for de to Blå ville formentlig være at bomme over til styrbord halse, da Gul derved skal holde klar i henhold til regel 12.

Dog giver indledningen til Del 2 i Kapsejladsreglerne mulighed for når sejladsbestemmelserne foreskriver det, at reglerne i Del 2 erstattes af de internationale søvejsregler. Dette gøres f.eks. ofte ved distancesejladser fra solnedgang til solopgang.

Det ville i dette tilfælde betyde, at det var Gul der skulle holde klar, da søvejsreglerne som fortalt giver indhentende båd-vigepligten fortrinsret overfor styrbord/bagbord-vigepligten. Men såfremt det lykkes Gul at lave overlap på de to Blå, vil styrbord/bagbord-vigepligten igen gælde, og derved skal Blå alligevel holde klar af Gul.

Derfor er svarmulighed c det rigtige svar. 

Svarene er udelukkende vejledenede. De kan derfor ikke bruges som officielle fortolkninger af reglerne i en protestbehandling eller andet. Svarene kan indeholde fejl eller mangler, og selv om et svar er fyldestgørende, kan en lille ændring i situationen give en anden afgørelse.

Senest opdateret: 9. juni 2015