Dansk SejlunionSpørgsmål 8

Det planlagte starttidspunkt for sejladsen er kl. 11:00. Dommerbåden signalerer kl. 10:55 udsættelse (Svarstander og to lydsignaler): 

AP

Kl. 11:27 fjernes signalet med et lydsignal, hvorefter der sættes Svarstander over talstander 2 et minut senere (med to lydsignaler): 

AP

2 Talstander

Hvornår planlægger kapsejladskomitéen nu at starte sejladsen?

a. Kl. 12:55
b. Kl. 13:00
c. Kl. 13:28

Se svar

Når Svarstander vises over en talstander 1 - 6, udsættes kapsejladser, der ikke er startet, det antal timer, som talstanderen vises. Udsættelsen er fra det oprindeligt planlagte starttidspunkt, uanset hvornår signalet vises.

Så når den oprindelige start skulle være kl. 11:00, og der signaleres Svarstander over talstander 2, er sejladserne udsat til kl. 13:00. Første varselssignal vil altså ikke kunne afgives tidligere end kl. 12:55 (såfremt startproceduren i regel 26 benyttes).

Kan der alligevel ikke startes kl. 13:00, skal der sættes en ny udsættelse, evt. med signalflag H, signalflag A eller en talstander 1 - 6 under.

Hvis man vil udsætte f.eks. yderligere én time, skal der signaleres med Svarstander over talstander 3, da starten nu er planlagt til at være tre timer efter første planlagte starttidspunkt.

Derfor er svarmulighed b det rigtige svar. 

Svarene er udelukkende vejledenede. De kan derfor ikke bruges som officielle fortolkninger af reglerne i en protestbehandling eller andet. Svarene kan indeholde fejl eller mangler, og selv om et svar er fyldestgørende, kan en lille ændring i situationen give en anden afgørelse.

Senest opdateret: 9. juni 2015