Dansk SejlunionKapsejladsregler

Henrik Hansen
Foto: Henrik Hansen

"Kapsejladsregler" henviser til ISAF's Kapsejladsregler (Racing Rules of Sailing) og den nye udgave 2013-16. Nedenstående oversigt indeholder bl.a. de gældende regler samt relevante forklaringer og fortolkninger, som skal gøre det lettere for sejlere og kapsejladsledere at forstå reglerne.

Kapsejladsreglerne 2017-20 Læs regelbogen online eller download
Kapsejladsreglerne 2013-16 Dokument indeholdende den komplette regeltekst fra regelbogen
Ændringer og korrektioner til kapsejladsreglerne 2013-16 Dokument indeholdende ændringer og korrektioner til kapsejladsreglerne 2013-16
Ny DS-forskrift til Kapsejladsregel 86.3 Dokument om forsøg med Kapsejladsreglerne og brug af Addendum Q
Ændringer til Kapsejladsregler 2013-16 Artikel indeholdende ændringer til kapsejladsreglerne 2013-16 i forhold til den tidligere udgave (2009-2012)
RRS 49 Udtalelse fra Appel- og Regel udvalget om tolkningen og oversættelsen af regel 49.1
Regelkursus Dokument med illustreret regelfortolkning
Kapsejladssignaler Dokument med uddrag af kapsejladssignaler
ISAF Case Book Link til ISAF's Case Book. Indeholder afgørelser der danner præcedens for tolkning af regler.
ISAF Call Book - Match Race Link til ISAF's Match Race Call Book
ISAF Call Book - Team Race Link til ISAF's Team Racing Call Book
ISAF Q&A service Link til ISAF's Q&A service. Nyttigt link til svar på regel spørgsmål stillet af ISAF officials
Regel 42 fortolkninger Dansk oversættelse af fortolkninger om RRS 42 - "ulovlig fremdrift"

Senest opdateret: 1. juni 2017