klubkonferencen Tilmeldingsfrist 14. oktober med overnatning! Klik her...

Dansk SejlunionKapsejladsregler

"Kapsejladsregler" henviser til ISAF's Kapsejladsregler (Racing Rules of Sailing) og den nye udgave 2013-16. Nedenstående oversigt indeholder bl.a. de gældende regler samt relevante forklaringer og fortolkninger, som skal gøre det lettere for sejlere og kapsejladsledere at forstå reglerne.

Kapsejladsregler 2013-16 Dokument indeholdende den komplette regeltekst fra regelbogen.
Ændringer og korrektioner til kapsejladsreglerne 2013-16 Dokument indeholdende ændringer og korrektioner til kapsejladsreglerne 2013-16
Ny DS-forskrift til Kapsejladsregel 86.3 Dokument om forsøg med Kapsejladsreglerne og brug af Addendum Q
Ændringer til Kapsejladsregler 2013-16 Artikel indeholdende ændringer til kapsejladsreglerne 2013-16 i forhold til den tidligere udgave (2009-2012)
RRS 49 Udtalelse fra Appel- og Regel udvalget om tolkningen og oversættelsen af regel 49.1.
Regelkursus Dokument med illustreret regelfortolkning.
Kapsejladssignaler Dokument med uddrag af kapsejladssignaler.
ISAF Case Book Link til ISAF's Case Book. Indeholder afgørelser der danner præcedens for tolkning af regler.
ISAF Call Book - Match Race Link til ISAF's Match Race Call Book.
ISAF Call Book - Team Race Link til ISAF's Team Racing Call Book.
ISAF Q&A service Link til ISAF's Q&A service. Nyttigt link til svar på regel spørgsmål stillet af ISAF officials.
Regel 42 fortolkninger Dansk oversættelse af fortolkninger om RRS 42 - "ulovlig fremdrift".

Senest opdateret: 9. juni 2015