Dansk SejlunionIndbydelse & sejladsbestemmelser

Dansk Sejlunion ønsker, at arrangørernes indbydelser og sejladsbestemmelser skal være af ensartet og høj kvalitet.

Dokumenterne og vejledningerne bidrager til, at kapsejladsafviklingen i Danmark gennemføres på et kendt og velordnet regelgrundlag. For både sejlere og arrangører betyder det, at de undgår tvivl og uoverensstemmelser,  og at begge parter kan forberede sig optimalt til stævnet.

Indbydelse og sejladsbestemmelser hænger uløseligt sammen. Se derfor både vejledningen om indbydelse og sejladsbestemmelser.

Læs

› Indbydelse
› Sejladsbestemmelser

Senest opdateret: 14. november 2016