SEJLER LUKKER ... og afløses af tre forskellige, digitale nyhedsbreve

Dansk SejlunionDS Regulativer

Dansk Sejlunions regulativer vedr. kapsejlads.

Dansk Sejlunion har vedtaget nogle regler, som supplerer kapsejladsreglerne, og som er gældende ved enhver kapsejlads i Danmark. Disse "regulativer" fremgår af unionens vedtægter og henvender sig især til arrangører af kapsejladser. De enkelte regulativer fremgår herunder.

Dokument med regulativet - bl.a. om pligten til at lade kapsejladsbåde kontrolmåle (pdf-fil)

Præmieregulativ Dokument med regulativ - bl.a. om begrænsninger i anvendelsen af pengepræmier
Sponsor- og reklameregulativ Dokument med regulativet - supplerer ISAF's og DIF's fælles regler. Om sejlernes rettigheder og pligter i Danmark
Målekontrolregulativ Dokument med regulativet - bl.a. om pligten til at lade kapsejladsbåde kontrolmåle (pdf-fil)
Regulativ for lyd-, billed- og medierettigheder Dokument med regulativet, som fastslår Dansk Sejlunions ejerskab til samtlige medierettigheder i.f.m. kapsejladser i Danmark

Senest opdateret: 9. juni 2015