Dansk SejlunionRegler

Disse sider indeholder en samling af de regler og bestemmelser, som er gældende ved kapsejladser samt nogle vejledninger og forklaringer, som skal gøre det lettere at forstå reglerne. Siden henvender sig derfor både til sejlere, klasseorganisationer og kapsejladsledere.

En del af de regler og dokumenter, som præsenteres, er internationale. World Sailing, har på sin hjemmeside under menupunktet "Rules" en tilsvarende samling samt yderligere information og services om regelfortolkning.

Det anbefales at søge der, hvis man ønsker endnu dybere indsigt i stoffet.

Senest opdateret: 21. november 2018