Dansk SejlunionKapsejladsleder-seminar 2019

Kapsejladslederseminaret 2019 blev afholdt 15. - 16. november på Vingstedcenteret sammen med klubkonferencen. 

Oplæg fra de enkelte emner/workshops på kapsejladslederseminaret kan downloades nedenfor.

Kapsejladslederseminar 2019 - program
Nyt fra World Sailing
Årets oplevelser
Fortolker vi allesammen reglerne ens
Regelopgaver for dommere
Opmandsarbejde
Voldgift
Hvordan rekrutteres nye baneledere
Praktisk banearbejde
Banelederens kommunikation med sejlere og frivillige
Appeller

Senest opdateret: 19. november 2019