Dansk SejlunionKapsejladsleder-seminar 2018

Kapsejladslederseminaret 2018 blev afholdt 16. - 17. november på Vingstedcenteret sammen med klubkonferencen. 

Oplæg fra de enkelte emner/workshops på kapsejladslederseminaret kan downloades nedenfor.

Kapsejladslederseminar 2018 Program
Nyt fra World Sailing
Feedback fra Worlds
Årets oplevelser
Manage2sail
Manage2sail - Quick Guide
At fritage for straf
Indbydelse og sejladsbestemmelser
Kendsgerninger
Sikker kapsejlads
Regelopgaver for dommere
Regelopgaver til baneledere
Specielle høringer
Baneudlægning - regn den ud med GPS
Appel og regelsager - nye siden sidste år
Ekstra - Graphtarget Times Speed Data

Senest opdateret: 19. november 2019