Dansk SejlunionKapsejladslederseminar 2014

Kapsejladslederseminaret 2014 blev afholdt 21. - 22. november på Vingstedcenteret sammen med klubkonferencen. 

Enkelte seancer blev afholdt sammen med Klubkonferencen ellers havde kapsejladslederseminaret sit eget program.

Programmet fra kapsejladslederseminaret kan ses her!

Oplæg til til de enkelte emner/workshops på kapsejladslederseminaret er beskrevet nedenfor, ligesom de tilhørende præsentationer kan downloades.

Hvordan defineres ”den gode kapsejladsleder”

Man kan af og til opleve, at man gør uhensigtsmæssige ting i den tro, at det er det rigtige. Kun ved at tale sammen, kan man udfordre den måde man gør tingene på. Hvad er det, der gør en kapsejladsleder god? Hvad skal vi gør og hvad skal vi ikke gøre? Hvad er god stil og hvad er dårlig stil? Diskussion mellem deltagerne.

Nyt fra ISAF

Hvad sker der inden for den internationale sejlunion? Bliv opdateret på de nyeste tiltag, udnævnelser, diskussioner og meget andet.

Brug af den bløde sortflags-startregel

Mange kender de traditionelle startregler: I, Z og sort. En ny, og ofte ukendt startregel bliver dog mere og mere udbredt, selvom den ikke står i regelbogen. Kom og lær hvordan den implementeres og hvordan den bruges.

Dårlig opførsel – Hvad er det, og hvordan håndteres det?

Hvor går grænsen for dårlig opførsel? Noget nogen mener går over grænsen, synes andre måske ligger langt den. Hvad skal man ignorere og hvad skal man ikke acceptere? Skal vores grænse flyttes, når samfundet som helhed ændrer sig, eller skal vi holde fast i gentleman-traditionen? Og hvordan skal evt. dårlig opførsel straffes?

Baneudlægning ved brug af GPS – Tips og tricks

Hvordan lægges bedst og hurtigst en bane ved hjælp af GPS? Hvad kan den bruges til, og hvor er den ikke nyttig? Er det overhoved relevant til mange af de små (aften)kapsejladser?

Regel 42 – Placering og præsentation af nye videoer

Direkte on-the-water dømning er formentlig kommet for at blive. Kom og bliv opdateret, så du i fremtiden føler bedre mulighed for at dømme regel 42. Som med så meget andet er det ikke svært når man først kan. Man skal bare være nysgerrig og interessere sig for at blive bedre.

Lokal aftensejlads – Håndtering af varierende deltagere/udstyr hen over sæsonen

Mange gange ønsker sejlere til de lokale aftensejladser at skifte besætning eller skipper sæsonen igennem, afhængig af hvem der er hjemme de enkelte dage. Det kan også opleves at de ønsker at sejle med spiler den ene gang, men uden spiler den anden gang. Det samme kan være tilfældet med meget andet udstyr. Hvordan håndteres dette på en, for alle, fair måde? Skal det i øvrigt være fair, eller skal vi bare ud og sejle?

Lokal aftensejlads - diisopolygonbanen

Aftensejlads på en diisopolygonbane og idéen bag, omsejlning og elektronisk måltagning

Hvordan justeres banen for at kompensere for f.eks. strøm og landeffekter

Alle ved at et krydsmærke skal ligge i mod vinden. Og skal man videre til et bundmærke, skal det ligge præcis til læ. Men et det altid rigtigt? Hvad hvis der er tværgående strøm eller store landeffekter? Kan man forestille sig at det nogle gange er mere korrekt at lægge en skæv bane?

Gen-lær at skrive kendsgerninger

Rigtig mange protester bliver behandlet hvert år. Men hvordan er kvaliteten af afgørelserne? Er kendsgerningerne ikke gode, bliver afgørelsen derefter, med stor risiko for omstødelse eller pålæggelse om ny behandling ved en evt. appel. Hvordan er dine kompetencer inden for skrivning af kendsgerninger? Vil du undgå at blive en del af den gruppe af protestkomitéer der må starte forfra efter en appel fordi kendsgerningerne ikke var gode nok? Så kom og deltag, så vi alle kan udvikle os!

Visualisering af aktiviteter på land: Hvad/Hvordan kan man visualisere data fra vandet?

Det bliver mere og mere populært at synliggøre vandaktiviteterne på land således interesserede kan følge med i kapsejladsen uden at ligge i en båd og kigge. Men hvordan kan man gøre det? Kom og deltag i en diskussion om hvad og hvordan det kan bringes til at fungere.

Regelopgaver

Ønsker du mere rutine i at identificere hvilke regler der gælder i hvilke situationer? Eller vil du være bedre til at finde frem til hvem der har brudt hvilken regel? Så kom og arbejd med nogle gode og relevante regelopgaver, sammen med andre i samme situation.

Hvad kan man som baneleder gøre for at afvikle sejladser med så lidt spildtid som muligt

Sejlere bryder sig ikke om at vente De forventer at banelederen får sejladserne i gang til tiden, og med mindst muligt tid imellem de enkelte sejladser. Hvordan kan vi imødekomme dette ønske? Er der tips og tricks til at komme hurtigt videre efter en målgang?

Protester fra kapsejladskomitéen – Samspillet, hvornår, hvor meget og for hvad?

Kapsejladskomitéen har, ligesom deltagerne, mulighed for at protestere mod deltagere som bryder reglerne. Men hvad bør man som kapsejladskomité ignorere, og hvad bør man reagere på? En ensartet linje vil være en fordel for deltagerne, så kom og deltag i debatten og hør hvad andre har defineret som ”Best practice”. 

Q&A og appeller – Nye siden sidste år

Også i år har der været nogle interessante appeller og Q&As. Heldigvis har vi alle mulighed for at lære af dem, så kom og hør afgørelserne og bidrag evt. med dine erfaringer.

Senest opdateret: 19. november 2019