Dansk SejlunionMedlemmer i kapsejladsledergruppen

Thomas Jørgensen (formand)
Jacob Mossin Andersen
Søren Badstue
Martin Frislev
Andreas Kuchler
Line Juhl
Jan Stage
Troels Wester-Fischer
Mikael Jeremiassen (Dansk Sejlunions kapsejladsansvarlig)

Senest opdateret: 9. juni 2015