Dansk SejlunionSejlsportens Etiske Kodeks

Henrik Esbensen
Foto: Henrik Esbensen

Sejlsporten har sit eget etiske kodeks med grundlæggende værdier, som skal præge kapsejlads i Danmark.

Dansk Sejlunion har udarbejdet et etisk kodeks med udgangspunkt i generelt etisk kodeks for dansk konkurrenceidræt, som Danmarks Idrætsforbund og Team Danmark har etableret.

Sejlsportens etiske kodeks skal danne en fælles, generel referenceramme for at dyrke og afvikle kapsejlads, samt være med til at inspirere sejlunion, klubber og klasser til at tage den etiske debat op. Kodeks forudsætter naturligt sejlsportens nationale og internationale regler og love.

Etisk kodeks for kapsejlads omhandler følgende områder:

  • Etiske normer for kapsejlere.
  • Etiske normer for trænere.
  • Etiske normer for kapsejladsledere (baneledere og dommere).
  • Etiske normer for ledere og ansatte i klubber og organisationer.
  • Etiske normer for sejlsport for børn og unge op til 15 år.

De etiske normer og grundlæggende værdier skal naturligt være med til at præge uddannelse af sejlere, trænere, kapsejladsledere, ledere samt ansatte i klubber, ligesom dette er "leveregler", når man mødes til såvel mindre som større kapsejladser på alle niveauer rundt omkring i landet.

Download Sejlsportens Etiske kodeks

Klubber og klasseorganisationer opfordres til at etablere link fra egne hjemmesider.


Læs også
TEAM DANMARK - Etisk kodeks for dansk konkurrenceidræt

Senest opdateret: 7. oktober 2016