Dansk SejlunionInformation om SEJLER

Dansk Sejlunion lukker medlemsbladet SEJLER
Dansk Sejlunion har besluttet, at lukke medlemsbladet SEJLER grundet øgede distributionsudgifter - læs mere om beslutningen her.
SEJLER 2018.1 er det sidste blad udsendt til klubmedlemmerne. Tidligere udgaver af SEJLER kan læses online her.

Nyhedsbreve
Som direkte erstatning for medlemsbladet udgiver Dansk Sejlunion fremover tre nyhedsbreve;

  • FRITIDSSEJLER (for tursejlere og bådejere)
  • KLUBLIV (for frivillige og klubaktive)
  • KAPSEJLER (for de sportsligt aktive)

Tilmelding til nyhedsbrevene sker via nyhedsbreve.sejlsport.dk

SEJLER udsendes til medlemmer af alle Sejlunionens medlemsklubber. Klubberne indberetter deres medlemmers adresser løbende til Sejlunionens samlede database.

SEJLER's formål er at formidle Dansk Sejlunions holdninger, aktuelle aktiviteter og begivenheder, samt andre relevante emner i tekst og billeder til alle Sejlunionens målgrupper.
 
SEJLER udsendes postdistribueret til ca. 40.000 husstande (DMO kontrolleret oplag 2014/2015: 41.384), sorteret fra adresser på klubmedlemmer, dvs. hovedparten af Dansk Sejlunions ca. 55.000 medlemmer modtager bladet direkte på deres privatadresse fire gange årligt.

FAQ om SEJLER

Hvad er SEJLER?
SEJLER er Dansk Sejlunion medlemsblad.

Kan jeg få tilsendt SEJLER?
Hvis du er medlem af en klub, der er medlem af Dansk Sejlunion, kan du få bladet tilsendt gratis. Har din klub information om din adresse vil du automatisk modtage SEJLER.

Hvorfor modtager jeg flere blade?
Hvis du er medlem af flere klubber, kan du være registreret flere gange i Dansk Sejlunions adresse kartotek, og kan derfor modtage flere blade. Klubberne sender deres medlemmers adresser til Dansk Sejlunion der distribuerer SEJLER. Vi forsøger at effektivisere og rydde ud i adresser, der er registret flere gange, vi tjekker løbende vores kartotek for dubletter ved at sammenligne navn og adresser. Hvis vi finder personer, der har flere medlemskaber, forsøger vi at samle dette, således at personen kun får tilsendt et blad. Vi informerer klubberne om ændringer i forbindelse med dette.

Kan vi der bor i en husstand, med flere medlemmer af en klub, nøjes med at få et blad tilsendt?
Ja, det kan I godt. Dansk Sejlunion forsøger kun at sende ét blad til hver husstand. Bemærk dog, hvis I er flere i husstanden der vil have adgang til medlemssystemet, kræves der personligt login, som er angivet på bagsiden af det fremsendte SEJLER. Send en mail til ds@sejlsport.dk med de informationer der er påtrykt øverst på bagsiden af bladene, og husstanden vil i fremtiden kun modtage et blad. Skulle I alligevel have modtaget flere blade, så giv det til en potientiel sejler, eller læg det i klubben.

Hvad skal jeg gøre for ikke at modtage sejler?
Hvis du ikke ønsker at modtage SEJLER skal du henvende dig til Dansk Sejlunion på ds@sejlsport.dk. Vi noterer så at du ikke ønsker at modtage medlemsbladet.

Jeg er ikke medlem af en klub men modtager et blad. Hvad gør jeg?
Send en mail til ds@sejlsport.dk, hvor du skriver, at du modtager bladet inden at være medlem. Husk at skrive de informationer, der er trykt øverst på bagsiden af bladet:

Senest opdateret: 5. april 2018