Dansk SejlunionMaterialer til Sejlerskoler

Dansk Sejlunion udgiver en række materialer til brug i sejlerskolernes undervisning.

Elev- og Instruktørhåndbøger

Vejledning for undervisere - hæftet gennemgår de formelle regler omkring dueligheds- og speedbådsprøve, ligesom praktiske forhold om sejlerskolevirksomhed og undervisning berøres.

Elevhåndbog - praktisk sejlads - Elevhåndbogen er bygget op omkring Dansk Sejlunions 24 lektioner i praktisk sejlads. I Elevhåndbogern er det teoretiske stof til hver lektion beskrevet, således at eleven før lektionen kan forberede sig eller efter lektionen kan slå op i bogen for at repeterer eller fordybe sig i nogen af de øvelser der har været gennemgået i forbindelse med den praktiske sejlads. Bogen er på 63 sider og rigt illustreret.

Instruktørhåndbog I - dette hæfte er det nyeste led i serien til sejlerskoler og er instruktørens værktøj i forbindelse med de første 12 lektioner i elevhæftet "Håndbog - Praktisk Sejlads". Hæftet indeholder en systematisk gennemgang af de 12 første lektioner og tilbyder instruktøren uddybende forklaringer samt ideer til, hvorledes man praktisk kan tilrettelægge lektionerne. Hæftet er rigt illustreret og opbygget med en systematik der gør det nemt for sejlerskoleinstruktørerne at anvende den i det daglige arbejde. For de sejlerskoler, der benytter Dansk Sejlunions materialer, er dette hæfte et "must" og bør anskaffes til instruktørerne

Instruktørhåndbog II - bogen er endnu et værktøj til sejlerskoleinstruktøren. Bogen indeholder 12 detaljerede lektioner, som sejlerskoleinstruktøren kan bruge til at arbejde med de elever som har været gennem det basale pensum til duelighedsprøven i praktisk sejlads. Bogen indeholder, ligesom Instruktørhåndbog I, praktiske tips til læreren og et væld af gode illustrationer. Endvidere er der også forslag til alternative lektioner ligesom der er medtaget eksempler på sejlmageres trimguides til H-båd og IF-er. Instruktørhåndbog II giver sammen med de øvrige bøger i denne serie et komplet sæt værktøj til sejlerskoleinstruktøren.

Materialerne kan købes på Sejlershoppen.dk eller ved henvendelse til Dansk Sejlunion på ds@sejlsport.dk.

Ved at kontakte Dansk Sejlunion direkte kan sejlerskolen købe materialet til favorable klubpriser.

Undervisningsmaterialer til navigation

Til undervisning i navigation har Dansk Sejlunion også udarbejdet materiale, som kan købes direkte til fordelagtige priser, hvis hele klassesættet bestilles af sejlerskolen. Hvis eleverne enkeltvis skal bestille materialet skal det ske på sejlershoppen.dk.

Materialet består af bogen Navigation, Sømandskab og sikkerhed, Opgaver til navigation og et undervisningskort (kort 102). Kortet passer naturligvis til Opgaver i navigation.

Navigation, sømandskab og sikkerhed - grundbog for sejlere, som samtidig dækker pensum til duelighedsprøven for fritidssejlere. Bogen indeholder kapitler om navigation, sømandskab, meteorologi, sikkerhed og miljø.

Opgaver til navigation - opgavebogen kan benyttes i forlængelse af Navigation, sømandskab og sikkerhed eller Sejlads med speedbåd. Hæftets primære målgruppe er mennesker, der ønsker at bestå Søfartsstyrelsens duelighedsbevis, den teoretiske delprøve. Bogen dækker alle typer af opgave, der er relevante i forhold til prøven. I Opgaverne er tager der afsæt i realistiske situationer for fritidssejlere. Udover opgaverne er der bagest i bogen en facitliste og en grundig gennemgang af navigationsopgaverne. Bogen er på 64 sider og trykt i 4 farver.

Kort 102 U - undervisningskort til brug til løsning af opgaverne i Opgaver til navigation.

Materialerne kan købes på Sejlershoppen.dk eller ved henvendelse til Dansk Sejlunion på ds@sejlsport.dk.

Ved at kontakte Dansk Sejlunion direkte kan sejlerskolen købe materialet til favorable klubpriser.

Senest opdateret: 28. november 2016