Dansk SejlunionCertificering af sejlerskoler

Dansk Sejlunion tilbyder at certificere sejlerskoler. Dansk Sejlunion står inde for kvaliteten af undervisning på certificerede sejlerskoler.

Sejlerskolerne i klubber under Dansk Sejlunion er ikke pålagt, hverken pædagogiske eller sikkerhedsmæssige krav fra Søfartsstyrelsen, fordi skolerne er en del af en demokratisk foreningsstruktur, hvor medlemmerne selv sætter det nødvendige sikkerhedsniveau.

For at tydeliggøre kvaliteten og sikkerheden i sejlerskolen har Dansk Sejlunion valgt at certificere sejlerskolerne på baggrund af skolens tilrettelæggelse af blandt andet instruktøruddannelse og sikkerhedsaspekter omkring både og forebyggelse og håndtering af ulykker til søs.

Den certificerede sejlerskole er således et signal til brugeren om, at man på sejlerskolen har styr på sikkerheden og at man arbejder med at sikre bedst mulige instruktører til sejlsportens nye udøvere.

Hvordan får man sat gang i en certificeringsproces?
Langt det bedste er hvis man i sejlerskolen gennemgår eller udarbejder ansøgningen i en proces, hvor både sejlerskoleleder og instruktører deltager. Selve processen er meget værdifuld og vil kunne mærkes på sejlerskolen i de kommende sæsoner.

For at opnå certificering skal skolen udfylde et skema og indsende det sammen med bilag til Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, 2605 Brøndby.

Download ansøgningsskema


Download vejledning til ansøgningsskema

Udfyld skema til re-certificering

Hvad får sejlerskolen ud af at være certificeret?
Først og fremmest kommer sejlerskolen gennem en række overvejelser omkring alt fra basale forhold til sikkerhed og uddannelse af instruktører. Disse overvejelser er med til at skabe en bedre sejlerskole.

Certificeringsmaterialet er et godt grundlag for at sikre kontinuitet i klubbens sejlerskole. Ved en større udskiftning af instruktører og eller sejlerskoleleder, kan det skriftlige materiale sikre en smidig overgang.

Senest opdateret: 18. december 2017