Dansk SejlunionEr klubbens tilbud synlige?

Dansk Sejlunion ønsker at understøtte muligheden for at klubber kan afholde gode Åbent Hus arrangementer. Dansk Sejlunion har derfor udarbejdet et koncept, som klubber med fordel kan benytte sig af.

Ved at anvende Åbent Hus-konceptet kommer klubben igennem følgende faser:

› Planlægning
› Markedsføring
› Tilmelding

› Gennemførelse
› Opfølgning og evaluering

Find inspiration i materialerne under de enkelte faner.

Planlægning

Godt begyndt er halvt fuldendt!

For at lave et godt Åbent Hus-arrangement, er det væsentligt, at der er opbakning i klubben til at gennemføre det.

Herunder kan klubben finde inspiration i en drejebog, som kommer rundt om de vigtigste aspekter for at planlægge et succesfuldt Åbent Hus.

Gennemgå koncepet skridt for skridt via nedenstående dokument - og så er planlægningen godt begyndt!

Drejebog til Åbent Hus

Rekruttering af frivillige

For at lave et succesfuldt Åbent Hus, skal deltagerne opleve aktiviteter og klubliv. Der er behov for frivillige både til aktiviteterne på vand og til at håndtere praktiske ting på land.

Klubben kan med fordel tænke bredt, når der skal rekrutteres frivillige kræfter til at gennemføre arrangementet.

Nedenstående dokument er et vigtigt led i markedsføringen af Åbent Hus-arrangementet.

Rekruttering af frivillige

Markedsføring

En god markedsføring af et Åbent Hus-arrangement, giver en markant større interesse og deltagelse.

Hvis klubben både markedsfører sig via lokale medier (fx lokalavisen), digitale og sociale platforme og laver et trykt materiale, der direkte henvender sig til lokalmiljøets borgere, er der større sandsynlighed for stor deltagelse.

I nedenstående skabeloner kan klubben finde inspiration til, hvordan en folder til Åbent Hus kan se ud.

Folderen kan fx sættes i frontruden på biler på havnen, ved det nærmeste storcenter/lokale supermarked eller andre større parkeringspladser.

Folderen kan ligeledes lægges på fx biblioteker, på skoler og andre institutioner osv. - alt efter hvilken målgruppe klubben ønsker at henvende sig til.

Plakater kan fx hænges op på skoler, uddannelsesinstitutioner, i det lokale supermarked, på biblioteket osv.

Wordskabeloner til foldere og plakater

Den digitale markedsføring er vigtig!

Sørg for at folderen til Åbent Hus ligger på klubbens hjemmeside. Herved gør man mulighederne for digital markedsføring større, da folderen kan udbredes på sociale medier via klubmedlemmernes Facebook-profiler. Send fx nedenstående dokument til klubbens medlemmer:

Markedsføring og rekruttering af frivillige

Tilmelding

Det er langt det letteste, at tilmeldinger til Åbent Hus foregår via mail. Derved får klubben mulighed for at danne sig et samlet overblik.

Henvender deltagere sig pr. telefon, så sørg for at få deres mail-adresse.

Herunder kan du downloade et Excel-ark, som letter administrationen af tilmeldte.

Excel-ark til administration

Bekræftelse på tilmelding

Når en deltager har tilmeldt sig Åbent Hus, bør klubben sørge for at sende en mail retur med rimelig responstid.

Herunder kan du finde inspiration til en bekræftelse på tilmeldingen.

Bekræftelse på tilmelding

Gennemførelse

Både før og under Åbent Hus, bør deltagerne føle sig godt informerede. Da sejlsport afhænger af vejr og vind, kan klubben med fordel formulere et simpelt dagsprogram til deltagerne.

Find inspiration til et simpelt dagsprogram for Åbent Hus herunder.

Eksempel på dagsprogram

Opfølgning og evaluering

Sørg for at send en opfølgning pr. mail til alle deltagerne. Hvis klubben arrangeret Åbent Hus uden tilmelding, og dermed ikke har mailadresser til deltagerne, så sørg for at få mailadresser under arrangementet. Brug fx nedenstående liste.

Mailliste

Sørg for at følg op på Åbent Hus ved at sende deltagerne en personlig mail. Find inspirations i nedenstående dokument.

Opfølgning til deltagere

Senest opdateret: 28. november 2016