Dansk SejlunionLån og finansiering

Læs om DS-klubbers muligheder for rentefrie lån samt fondssøgning.

Rentefri lån til DS-klubber

DS-klubber har to muligheder for at låne rentefrit til delvis finansiering af initiativer i klubben. I begge tilfælde er der tale om hjælp til selvhjælp.

Ansøgningsregler og -skema kan downloades her:

Hent DS-LÅNEFOND regler...
Hent DS-LÅN ansøgningsskema Klubber...

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Dansk Sejlunions økonomichef Henrik Blakskjær.

DS Lånefonden - rentefrit
Lån ydes til klubber som hjælp til anskaffelse af uddannelses- og øvelsesfartøjer, rednings- og hjælpefartøjer, øvrigt materiel og udstyr, der i lighed med nævnte fartøjer anskaffes særligt m.h.p. anvendelse indenfor ungdomsarbejdet og sejlerskolearbejdet

 • Lån normalt max. 75.000 kr. hvor klubben selv disponerer over min. 50 %
 • Lån ydes normalt ikke til materiel med en anskaffelsesværdi under 20.000 kr.
 • En klubs samlede engagement kan normalt ikke overstige 75.000 kr.
 • I særlige tilfælde, hvor kreds- eller klubsamarbejde nødvendiggør anskaffelse af større og kraftigere dommer- eller ledsagefartøjer til f.eks. større fællesstævner, kan DS generalsekretær/regnskabschef evt. bevilge større lån op til max. 100.000 kr.
 • Lån er rentefrie og afdrages normalt i løbet af max. fem år med lige store halvårlige rater
 • Evt. krav om sikkerhedsstillelse kan besluttes af DS generalsekretær/regnskabschef

DIF rentefrit lån

 • Lån ydes til nybyggeri, udvidelse, modernisering samt væsentlige reparationsarbejder og energibesparende foranstaltninger til klubhuse og lignende samt faste anlæg af forskellige art
 • Lån ydes kun som hjælp til selvhjælp og skal være søgt inde projektets begyndelse
 • Lån ydes ikke til indfrielse af tidligere stiftet gæld
 • Lån er rentefrie og afdrages normalt i løbet af max. fem år med lige store halvårlige rater
 • Lån ydes alene mod Dansk Sejlunions garanti, bankgaranti eller kommunegaranti

I relation til DIF rentefrit lån bevilges normalt ikke lån større end max. 75-100.000 kr.

Lokale og anlægsfonden

Lokale- og Anlægsfonden udvikler, støtter og rådgiver om byggeri inden for idræt, kultur og fritid. Byggerierne spænder fra spejderhytter til klubhuse. Og fra oprettelsen af et lokalt samlingssted for skatere til kulturhuse og svømmehaller.

På fondens hjemmeside finder du bl.a. information om de byggerier fonden har støttet.

Lokale- og Anlægsfonden har to puljer, der kan søges:

 1. "Fonden" skal søges til projekter over 600.000 kr.
 2. "Klublokale og Værestedspuljen" skal søges til projekter under 800.000 kr.

Fonden tilbyder også rådgivning og vejledning. Og den viden som Fonden har, både internt og via eksterne samarbejdspartnere, kan også tilbydes i forbindelse med nogle af de projekter, der ikke opfylder kravene for at modtage etableringstilskud eller lån.

Du kan læse om Fonden, finde ud af hvordan man søger støtte og få inspiration til byggeriet.

Kontakt venligst Fonden, hvis du har spørgsmål.

Tilskud via Friluftsrådet

Hvert år uddeler Friluftsrådet omkring 60 millioner kr. fra Tips- og Lottomidler til friluftsprojekter over hele landet. Puljen støtter både store og små projekter, som fremmer naturforståelse og friluftsliv. Der lægges vægt på, at aktiviteterne kommer mange mennesker til gode.

De mange tilskud gør det eksempelvis muligt for lokale ildsjæle og initiativrige foreninger at udføre diverse projekter, hvor der bl.a. lægges vægt på friluftsaktiviteter i nærmiljøet. Projekter kan spænde vidt, og initiativer, der inddrager frivilligt foreningsarbejde og samarbejde på tværs af foreninger og institutioner, har høj prioritet.

Mange sejlklubber og surfklubber arbejder allerede med gode projekter i en sådan ramme, som meget vel vil kunne støttes af Friluftsrådet.

Man søger ved at udfylde ansøgningsskemaet på Friluftsrådets hjemmeside www.friluftsraadet.dk/tilskud. Her er også eksempler på, hvad andre har fået tilskud til og inspiration til nye projekter. Hvis du har en god idé eller spørgsmål til puljen, er du velkommen til at kontakte Friluftsrådet på 33 79 00 79 (tryk 2) eller tips@friluftsraadet.dk.

Dansk Sejlunion er medlem af Friluftsrådet. Det er muligt at søge Friluftsrådet om tilskud til projekter tre gange årligt.

DIF og DGI Foreningspulje

Dansk Sejlunions medlemsklubber har mulighed for at ansøge DIF og DGIs Foreningspulje. I DIF og DGIs Foreningspulje uddeles der årligt 45 mill. kroner til idrætsforeninger.

Læs mere om DIF og DGIs Foreningspulje her.

Ansøg DIf og DGIs Foreningspulje via foreningens login på det Centrale ForeningsRegister

Senest opdateret: 25. maj 2018