Dansk SejlunionInformation om SEJLER til klubadministrator

Dansk Sejlunion lukker medlemsbladet SEJLER
Dansk Sejlunion har besluttet, at lukke medlemsbladet SEJLER grundet øgede distributionsudgifter - læs mere om beslutningen her.
SEJLER 2018.1 er det sidste blad udsendt til klubmedlemmerne. Tidligere udgaver af SEJLER kan læses online her.

Nyhedsbreve
Som direkte erstatning for medlemsbladet udgiver Dansk Sejlunion fremover tre nyhedsbreve;

  • FRITIDSSEJLER (for tursejlere og bådejere)
  • KLUBLIV (for frivillige og klubaktive)
  • KAPSEJLER (for de sportsligt aktive)

Tilmelding til nyhedsbrevene sker via nyhedsbreve.sejlsport.dk

Hjørnestenen i Dansk Sejlunions kommunikation med klubber og sejlere er vores fælles medlemsblad SEJLER – som vi sender gratis til alle klubmedlemmer i Dansk Sejlunion.

Vi ved fra flere undersøgelser, at klubmedlemmerne kender SEJLER og er glade for at modtage det. Derfor arbejder Sejlunionen løbende på at sikre, at bladet når ud til alle.  

Målet er, at forbedre distributionen af SEJLER med henblik på at opnå en øget ”træfsikkerhed” samt en forbedret økonomi. Optimalt skal alle klubbens medlemmer modtage SEJLER – på deres rigtige adresse.

Klubberne skal, i henhold til SEJLER, én gang årligt indberette/opdatere deres medlemsadresser via mit.sejlsport.dk – disse data er grundlag for udsendelseslisten for hele året.

Ønsker klubben at nye medlemmer skal have tilsendt SEJLER, kan adressedata for disse opdateres inden nedenstående deadlines før udgivelserne 1-3. Læs mere om hvordan data for nye medlemmer indberettes særskilt til SEJLERs udsendelsesliste her under "Indberet adresser til SEJLER".

Deadlines og udgivelsesdatoer for SEJLER 2018

Nr. Indlevering af adresser SEJLER udkommer
1.2018 22.01.2018 27.02.2018
2.2018 27.04.2018 29.05.2018
3.2018 24.08.2018 25.09.2018


Hvem kan få SEJLER tilsendt?

Alle klubbens medlemmer får tilsendt SEJLER gratis til deres privatadresse såfremt deres klub har indberettet korrekt adresse til Dansk Sejlunion.

Hvordan indberettes adresser m.m.?

Se "Indberetning af medlemsoplysninger".

Yderligere information om SEJLER

Hvorfor modtager et medlem ikke SEJLER?
Post Danmark behandler vores adressedata ved at duplet sortere og "vaske" data. Dette vil sige at adresserne bliver holdt op imod Post Danmarks oversigt over adresser i Danmark. Er der uoverenstemmelse mellem en adresse og Post Danmarks database (fx et navn som ikke findes på en adresse) sendes der ikke til disse modtagere.

Omvendt sikrer vasken fra Post Danmark at diverse fejlstavelser, flyttemeddelelser m.m. bliver rettet.

Hvorfor skal klubberne indberette medlemmernes adresser?
For at medlemmer kan få tilsendt Dansk Sejlunions medlemsblad, SEJLER, skal medlemmernes adresser indberettes til Dansk Sejlunion.

Hvorfor skal klubberne indberette adresserne på samme måde, efter Dansk Sejlunion adresse format?
Dansk Sejlunion har ca. 55.000 adresser på medlemmer, der kommer fra ca. 273 klubber. For at holde administrationsomkostningerne nede, bliver vi nødt til at have en vis ensartethed og standard for, hvorledes vi skriver adresser og hvorledes, klubberne indberetter ændringer til Dansk Sejlunion. Ved at vi alle gør det på samme måde, sikrer vi i højere grad en hurtigere opdatering samt får de bedste muligheder for at undgå, at medlemmer er registreret flere gange, og at medlemmer der er udmeldt for tilsendt bladet.

Hvorfor skal vi anvende Dansk Sejlunions dataform for indberetning af adresser?
I dag arbejder mange klubber med forskellige systemer til deres medlemskartoktek. Det betyder at vi modtager adresser på mange forskellige måder, hvilket igen betyder meget arbejde og stor usikkerhed.

Hvordan håndteres flere klubmedlemskaber?
Mange personer er medlem af flere sejlklubber, hvilket kan skabe problemer i forhold til udsendelse af SEJLER. En ensartethed i måden at skrive adresser på gør det muligt at opsnappe dubletter og sikre at husstanden kun modtager ét blad.

Adresserne vaskes og dubletsorteres af Post Danmark, hvilket ydermere sikre en effektiv og træfsikker levering.

Senest opdateret: 22. februar 2018