Dansk SejlunionKlubvedtægter

Foreningens vedtægter er foreningens ”grundlov”. Klare vedtægter er en støtte til foreningens årlige generalforsamling og i det daglige foreningsarbejde.

Dansk Sejlunion har et sæt standardvedtægter, som klubberne kan anvende som udgangspunkt, når man formulerer klubbens vedtægter.

Dansk Sejlunions standardvedtægter er baseret på Danmarks Idrætsforbunds vejledning til en idrætsforenings vedtægter. Standardvedtægterne følger også folkeoplysningens regler om den folkeoplysende forening.

Standardvedtægter sikrer medlemmernes demokratiske rettigheder i foreningen og gennemskuelighed omkring foreningens organisation, beslutningsprocesser, daglige drift og økonomi.

Det er sejlklubbens ansvar, at sejlklubbens vedtægter overholder krav i Dansk Sejlunions vedtægter og de krav til vedtægter, som er beskrevet i DIFs vejledning.

Link til standardvedtægt

Senest opdateret: 20. januar 2016