Dansk SejlunionKlubbens forsikringer

Hvilke forsikringer bør klubben tegne?

Alle Dansk Sejlunions medlemsforeninger er automatisk dækket af fem fælles, kollektive forsikringer, som DGI og DIF har tegnet i Tryg.

Læs mere om de kollektive forsikringer her...

Klubbens egne forsikringer?

De fleste klubber ejer selv en række klubfaciliteter og/eller både, og skal selv sørge for at tegne relevante forsikringer herfor fX:

  • Bygningsbrandforsikring & anden bygningsbeskadigelse
  • Løsøreforsikring
  • Ansvar/kaskoforsikring af klubbåde
  • Specialforsikring ved lån af dommer- og følgefartøjer
  • Driftstabsforsikring (ved restaurationsdrift)
  • Evt. værftsansvarsforsikring
  • Kollektiv idrætsulykkesforsikring for medlemmer

Dansk Sejlunion Klubforsikring

Dansk Sejlunion Klubforsikring er et forsikringstilbud målrettet klubberne. Tilbuddet dækker klubbens hus(e), indbo og materiel – kort sagt alt, hvad klubben ejer. Forsikringsbehovet bliver kortlagt i samarbejde med en forsikringsmægler, der varetager klubbens interesser. Målet er at skabe en forsikringspakke, der i pris og omfang er skræddersyet til den enkelte klub.
Klubforsikringen udbydes i et samarbejde mellem ForsikringsMæglerGruppen, forsikringsselskabet First og Dansk Sejlunion.

Guide: gennemgå klubforsikringerne
Dansk Sejlunion Klubforsikring har lavet en guide, som er en håndsrækning til bestyrelser, der skal gennemgå klubbens forsikringer.

Forsikring af klubbens værdier er ikke altid en nem sag. Flere forsikringer skal i spil og grænsefladen til idrættens kollektive forsikringer, som klubben har gennem sit medlemskab af Dansk Sejlunion/Danmarks Idrætsforbund. De kollektive forsikringer medvirker til at øge antallet af muligheder for på nogle områder at dobbeltforsikre, og på andre områder at skabe huller.

Dansk Sejlunion Klubforsikrings guide koncentrere sig om bygninger, løsøre og sejlende materiel.

HENT KLUBFORSIKRINGS-GUIDEN HER…

Forsikring af klubbåde

DIF-ordningen (kollektiv forsikring) omtaler bl.a. at sejlads med småbåde (robåde, både med motor på højst 3 HK, sejljoller under 3 meter) er dækket af ansvarsforsikringen, når det er en person, der virker for klubben, der er fører af båden.

Jfr. ovenfor er dækningsomfanget begrænset til klubbens (f.eks. en instruktørs) brug af båden. Da den ikke er en egentlig lystfartøjsansvarsforsikring, kan den kollektive ansvarsforsikring ikke fult ud erstatte en sådan.

Med baggrund heri anbefaler DS derfor, at man for alle klubbåde (inkl. under 3 meter) beholder sin normale lystfartøjsansvarsforsikring, uanset der er tale om en ledsagebåd eller et fartøj, som stilles til rådighed for medlemmerne f.eks. en optimistjolle, Mini 12m (2,4 mR), sejlbræt eller lignende.

En ansvarsforsikring dækker de skader, som evt. påføres en anden person eller andres både/ejendom, og derfor er det DS' klare opfattelse, at klubberne altid skal tegne disse for samtlige klubbåde.

 

Senest opdateret: 3. september 2018