Dansk SejlunionIndberetning af medlemsoplysninger

Som klub er det vigtigt at indsende klubbens medlemsoplysninger til Dansk Sejlunion for at kunne tilbyde klubbens medlemmer en række services og tjenester.

Klubben kan indberette medlemsoplysninger via Dansk Sejlunions Selvbetjening - mit.sejlsport.dk.

Se "Vejledning til Klubadministratorer"

Dansk Sejlunion tilbyder services og tjenester til medlemmer

Dansk Sejlunion tilbyder løbene nye services og tjenester til klubbernes medlemmer. Disse bliver tilbudt via Dansk Sejlunions selvbetjening og det tilhørende SEJLER-LOGIN. Derfor er det vigtigt at klubben løbende indberetter ændre, udmeldinger og indmeldinger til Dansk Sejlunion.

Vi anvender på nuværende tidspunkt medlemsinformationerne til:

Klubadministrator

Det er udvalgte klubadministratorere som har adgang til at indberette medlemsoplysninger. Typisk er dette tildelt klubbens formand og/eller kasserer. Skal din klub have ændret klubadministrator skal der rettes henvendelse til support@sejlsport.dk

Det anbefales at klubadministratorere læser den tilhørende vejledning, som sikre en ensartet arbejdsgang på tværs af klubber og systemer.

Se "Vejledning til Klubadministratorer"

Indberet adresser til SEJLER

Skal alle klubbens medlemmer modtage SEJLER i 2018, skal klubbens medlemsdata være indberettet inden 2. januar 2018. Dette gøres som hidtil via Dansk Sejlunions selvbetjening på mit.sejlsport.dk jf. ovenstående vejledning.

Har klubben for nyligt indberettet medlemsdata er det ikke nødvendigt at indberette, da den nuværende data i Dansk Sejlunions medlemssystem vil blive brugt.  

Klubben kan efter 22. januar 2018 stadig indberette medlemsdata på mit.sejlsport.dk til de tjenester og services der bliver tilbudt med det tilhørende SEJLER-LOGIN, men denne data vil ikke blive brugt til udsendelse af SEJLER. 

Hvad med klubbens nye medlemmer?
Klubbens nye medlemmer skal selvfølgelig også have mulighed for at modtage SEJLER i løbet af året. Via nedenstående link indberetter klubben nye medlemmers adressedata til Dansk Sejlunion (efter den 22. januar 2018). Deadline for indberetninger af nye medlemmer i løbet af året kan ses her.

Indberet nye medlemmers adressedata her enkelvist via formular

Skal et større antal nye medlemmer indberettes til modtagelse af SEJLER, benyt dette Excel-ark. I Excel-arket har du mulighed for at tilføje adressedata (for både ind- og udmeldte medlemmer) og efterfølgende sende det til support@sejlsport.dk.

Ved spørgsmål til indberetningen af adressedata til SEJLER kontakt support@sejlsport.dk

Ofte stillede spørgsmål

Jeg har et spørgsmål til levering og deadlines for SEJLER?

Se Medlemsbladet SEJLER

Hvordan åbner jeg medlemslisten klubadministrationsdelen på mit.sejlsport.dk?

For at sikre at både Windows og OSX (Mac) kan åbne medlemslisten har vi valgt at formatere medlemslisten som en tabulatorsepareret tekst fil.

Denne åbnes ved at

  1. Åbne Excel
  2. Vælg Filer->Åben
  3. Under filtype vælges "Alle filer".
  4. I den efterfølgende Guide skal der vælges "Afgrænset data" og "Tabulator" som afgrænser.

Vi arbejder på at finde et bedre filformat som alle platforme kan åbne.

 

Hvordan gemmer jeg medlemslisten i det rigtige format til klubadministrationsdelen på mit.sejlsport.dk?

For at sikre at både Windows og OSX (Mac) kan åbne medlemslisten har vi valgt at formatere medlemslisten som en tabulatorsepareret tekst fil.

Med Excel til Windows:

Tryk på "Filer → Gem som" og vælg datatypen/filtype "Unicode-tekst (.txt)".

Med Excel til OSX (Mac):

Tryk på "Filer → Gem som" og vælg format "UTF-16 Unicode-tekst (.txt)".

Se evt. vejledningen s. 6

Hvornår trækkes adresslister til udsendelse af medlemsbladet 'SEJLER'?

Se deadlines.

Når jeg analysere min medlemsliste i klubadministrationsdelen på mit.sejlsport.dk så for jeg at vide at 0 oprettes, 0 vedligeholdes og 0 udmeldes. Hvorfor?

Dette skyldes at filen ikke overholder dataformatet som beskrevet i vejledningen s. 8. Dog er det ofte set at det skyldes:

  • At der er data i kolonner efter "Udmeldt dato". Det kan både være tegn, men også mellemrum. Disse fjernes ved at markere alle kolonner til højre for "Udmeldt dato" og slette disse.
  • Kolonnen "Køn", Fødselsdag eller "Udmeldt dato" er formateret forkert.

 

Jeg har medlemmer som forsvinder selvom de er på listen, hvordan kan det være?

Når systemet analyserer den fremsendte medlemsliste bliver medlemmer genkendt på Dansk Sejluions medlemsnummer eller e-mail, telefon. Så hvis der er medlemmer uden Dansk Sejlunions medlemsnummer som har enten samme e-mail eller telefon. Så vil disse blive opfattet som det samme medlem. Og derfor vil det kun være den sidste på listen som optræder.

Der arbejdes på at rette denne uhensigtmæssighed.

 

Kan medlemmet selv opdatere sine oplysninger på mit.sejlsport.dk?

Ja

 

Skal vi indberette medlemskaber eller antal personer til klubadministratordelen af mit.sejlsport.dk?

Når klubben indberetter medlemsoplysninger skal det, hvis muligt, være alle personer tilmeldt i klubben (uanset om det er familiemedlemskaber eller lign.). Dansk Sejlunion anvender systemet til at udsende medlemsbladet 'SEJLER' og til at håndtere kursustilmeldinger m.m. Hvorfor det er vigtigt at vi ikke kun har de betalende personer fra klubben.

Dansk Sejlunion anvender ikke disse medlemsoplysninger til indberetning af DIF's medlemstal. Dette varetager klubben selv via medlemstal.dk. 

 

Kan jeg slette oplysninger ved indberetning af medlemmer til klubadministrationsdelen af mit.sejlsport.dk?

Nej - hvis der indberettes tomme felter udelades disse fra opdateringen af det enkelte medlem.

Andre spørgmsål
Har du spørgsmål kan du benytte kontaktinformationen ude til højre.

Senest opdateret: 3. september 2018