SEJLER LUKKER ... og afløses af tre forskellige, digitale nyhedsbreve

Dansk SejlunionHjælp til persondataforordningen

Vejledning om persondata ligger nu klar

Vejledningen foreligger i en førsteudgave. Vi forventer at skulle opdatere vejledningen i takt med, at der i de næste måneder kommer uddybende vejledninger fra Datatilsynet og Justitsministeriet om, hvordan forordningen mere præcist bliver udmøntet i praksis. 

Forordningen træder i kræft d. 25. maj 2018.
Vejledning og bilag skal ses som et hjælperedskab til foreningerne. 

Dansk Sejlunion anbefaler at alle fra bestyrelsen i klubben læser vejledningen og giver budskabet videre i klubben til relevante personer.

Vejledning til foreningerne

Foreningsvejledningen

Bilag

Databehandleraftale
DIF privatlivspolitik
IT instruks
FAQ

FAQ indeholder på nuværende tidspunkt intet indhold. Der vil løbende blive opdateret i takt med at vi får spørgsmål. 

Senest opdateret: 15. februar 2018