Dansk SejlunionSpeedbådsbevis

I 1999 blev der via en bekendtgørelse fra Søfartsstyrelsen stillet krav til fører af planende fartøjer.

Bekendtgørelsen beskriver, at fører af planende speedbåde skal være over 16 år og have Søfartsstyrelsens speedbådsførerbevis eller duelighedsprøve for at have ret til at sejle med speedbåd. Begge krav skal være opfyldt.
Føreren af en speedbåd skal altid have sit førebevis på sig under sejlads.

Du skal have et speedbådsførerbevis, når den båd opfylder nedenstående to kriterier:

  • Din båd er konstrueret således, at den kan plane.
  • Bådens længde gange bådens længde + 3 < motorens effekt målt i kW ( eksempel: en båd med en længde på 4 meter med en motor på 25 kW.  4*4 + 3="19." motoren effekt er mere end 19, hvorfor der kræves speedbådsførerbevis.

Her kan du læse uddannelseskravene til speedbådsførerprøven...

Enkelte af Dansk Sejlunions sejlklubber udbyder undervisning i speedbådssejlads. Dansk Sejlunion har ikke noget overblik over, hvilke klubber der udbyder disse kurser. Vores råd er at kontakte klubbber i nærheden af din bopæl, som har en sejlerskole.

Senest opdateret: 9. juni 2015