Dansk SejlunionDuelighedsbevis

Søfartsstyrelsens duelighedsbevis kan erhverves gennem de danske sejlerskoler med en duelighedsprøve.

En stor del af de danske sejlerskolerne tilbyder, at man kan afslutte deres undervisning med at gå til prøve. Formålet er, at kursisten kan erhverve Søfartsstyrelsens Duelighedsprøve, som et kontant bevis på, at man behersker de grundlæggende sejladsteknikker.

Søfartsstyrelsens duelighedsbevis indebærer både en prøve i de teoretiske discipliner (navigation, søvejsregler, søsikkerhed etc.) og i praktisk sejlads. Undervisningen er ofte tilrettelagt således, at der undervises i teori om vinteren, mens sejlsæsonen anvendes til undervisning i praktisk sejlads.

Ønsker du at læse om kravene til Søfartsstyrelsens duelighedsbevis kan du se dette på hjemmesiden fritidssejler.dk.

Alle spørgsmål om administration af duelighedsbeviset bedes rettet til Søfartsstyrelsen.

Senest opdateret: 9. juni 2015