Dansk SejlunionGuide til tjek af marinebatteri

PR
Foto: PR

Sådan tjekker du dit marinebatteri og sikrer længere levetid.

En normal levetid for et batteri er ca. fem år, men det varierer af, hvor meget det bliver brugt - og hvordan det plejes. Batteriproducenten Exide Technologies giver hermed gode råd til hvordan du tjekker batteriet-

Kontroller om batteriet overhovedet kan klare en sæson mere - inden det monteres

1 - Tjek at batteriet er rent og uskadet
Kontroller at batteriet er helt og rent efter vinter-opbevaringen. Hvis polerne er oxiderede, bør man børste belægningen væk indtil metallet er rent. For at beskytte dem mod yderligere oxidering er det en god idé, at smøre kabelsko og poler med fedt eller vaseline, når batteriet er monteret. Findes der elektrolyt (syre) på beholder eller låg så skal den tørres væk, og overfladen renses og neutraliseres med sodaopløsning. Men pas på: syre er ætsende, så brug beskyttelsesglas og handsker. Pas på syren ikke kommer i kontakt med øjne, hud eller tøj. Er batteriet revnet, skal det skiftes ud.

Når batterierne er på plads, skal du sørge for at holde dem rene og tørre. Poler og kabelsko skal være rene og indsmurte, så de beskyttes mod oxidering og belægninger.

2 - Tjek batteriets helbredstilstand

Vil du være sikker på, at batteriet kan holde hele sæsonen ud, bør du kontrollere det er i en god stand. Til forskel fra ladningstilstanden, er forandringer i batteriets helbredstilstand en langsom og vedvarende proces, mens det går fra nyt til udslidt.

Historisk set er batteriproblemer kommet som en uventet og ubehagelig overraskelse, men ved hjælp af specielle batteritestere kan man måle batteriets helbred. De findes efterhånden på mange værksteder og værfter. Med disse testere kan man se om batteriet er ved at være slidt, og man kan overveje om batteriet skal udskiftes inden sæsonstart. Så kan man slippe for overraskelsen med et batteri, der ikke fungerer.

3 - Tjek syreniveau og at batteriet er fuldt opladet
Hvis batteriet er af standardtype med flydende elektrolyt i cellerne og propper, der kan åbnes, bør man kontrollere syreniveauet og efterfylde med batterivand. I visse batterier findes en markering, der angiver niveauet man skal fylde op til. Findes en sådan markering ikke, skal du fylde på indtil væskeniveauet er 10 til 15 mm over pladerne. Fyld aldrig mere end det, ellers risikerer du at syren flyder over, når batteriet oplades.

For at afgøre om batteriet er fuldt opladet, kan du bruge en såkaldt syremåler. Med den suger man en prøve op og måler densiteten i hver af batteriets celler. Skalaen på syremåleren er som oftest opdelt i forskellige farver. Synker densiteten til under det grønne felt, er det på tide at oplade batteriet.

Batterigennemgang
Fv. Påfyld vand - Rens polerne og smør dem - En syremåler kan tjekke om syren er OK.


Mål hvilespændingen

De fleste batterier er lukkede, så man ikke kan åbne propperne. I stedet kan du måle hvilespændingen, dvs. spændingen mellem polerne, når batteriet et ubelastet. Hvilespændingen er et mål på batteriets opladningstilstand. Et fuldt opladet batteri har omkring 12,7 V, og det skal oplades senest når hvilespændingen er faldet til 12,4 V, for ikke at tage permanent skade.

  • Det betaler sig altid at bruge lidt ekstra tid på at vedligeholde batteriet, så det ikke bliver slidt op før tid. Man vil jo gerne nyde forår og sommer med sin båd, motorcykel eller campingvogn. Og man vil jo ikke bruge tiden på et batteri, som ikke fungerer.
  • Og husk den gyldne regel om altid at holde batteriet opladet.


Teksten er udarbejdet i samarbejde med Exide Technologies.

Senest opdateret: 9. juni 2015