Dansk SejlunionOm forsikring af båd

Niels Kjeldsen/Pantaenius
Foto: Niels Kjeldsen/Pantaenius

Bådforsikring kan dække flere forskellige bådtyper fx sejlbåd, motorbåd og jetski/vandscooter.

Følgende tekst er skrevet af brancheorganisationen Forsikring & Pension.

Bådforsikringen dækker sejlads i perioden fra den 1. april til og med den 15. november. Resten af året er båden dækket på land. Sejler du også i vinterhalvåret, kan du udvide forsikringen, så den dækker hele året. Ligger båden i havn, er der forskel på, hvornår forsikringen dækker, alt efter hvilken godkendelsstatus havnen har. 

Find opdateret havneliste på Forsikring & Pensions hjemmeside

Ansvarsforsikring 
Forsikringen dækker, hvis du som bådejer er erstatningsansvarlig for en skade efter Sølovens regler. Som hovedregel er du ansvarlig for skader, der sker pga. dine fejl eller forsømmelser, mens der gælder et strengere ansvar ved fx forureningsskader og skader lavet af speedbåde på mindre end 15 meter.

Ansvarsforsikringen dækker ikke, hvis der fx sker skade på dine eller andre ombordværendes ting, som befinder sig på båden, eller hvis du selv (som skibsfører) kommer til skade. Den dækker heller ikke, hvis skaden sker, fordi du er påvirket af spiritus.

Nye regler for speedbåde og vandscootere
Fra den 15. maj 2018 skal alle speedbåde med en skroglængde på under 15 meter, vandscootere og lignende fartøjer været ansvarsforsikret. Føreren skal under sejlads kunne vise et certifikat som dokumentation på, at båden er ansvarsforsikret. 

Som fører eller ejer er du ansvarlig for enhver personskade, uanset om du er skyld i skaden eller ej. Der gælder nemlig et objektivt ansvar, som vi kender det på biler.

Kaskoforsikring 
Kaskoforsikringen dækker de fleste typer skader på båden, som kan opstå ved kæntring, grundstødning, kollision, brand og tyveri. Skaderne kan være på skrog, motor, skibsjolle, redningsflåde eller gummibåd, når blot de hører til båden.  

Kaskoforsikringen dækker endvidere fartøjets inventar og sædvanligt udstyr som mast, bom, rig, sejl, kaleche, tovværk, anker og ankerkæder, navigationsinstrumenter, andet fastmonteret udstyr og genstande, der kan ligestilles hermed.  

Det er vigtigt, at du fastsætter værdien for båden korrekt, så du ikke er underforsikret, og dermed ikke kan få fuld erstatning ved en skade. 

Hvis du ønsker at få dækket almindelige personlige effekter, der tilhører forsikringstageren og/eller ombordværende personer, må du undersøge, om det kræver, at du køber en særskilt dækning.

Læs hvorfor du bør kaskoforsikre din båd

Retshjælpsforsikring 
Har du kaskoforsikret din båd, har du også en retshjælpsforsikring, der giver dig økonomisk hjælp i forbindelse med visse private retssager.

For at du kan bruge retshjælpsforsikringen, skal du i de fleste tilfælde først henvende dig til en advokat, der vil vejlede dig om, hvad du skal gøre.  

Retshjælpsforsikringen har en maksimumdækning og selvrisiko, der er forskellig i forsikringsselskaberne. Tjek din forsikringsaftale.

Ulykkesforsikring 
I nogle selskaber kan du udvide din bådforsikring med en ulykkesforsikring, som omfatter forsikringstageren og andre ombordværende, typisk op til seks personer. Hver person er dækket med den forsikringssum, som er aftalt med forsikringsselskabet.

Forsikringen dækker ulykker under sejlads, når båden ligger i havn eller for anker, og når man går til og fra borde.

Sejladsområde  
Bådforsikringen dækker typisk, når du sejler i danske, norske, svenske, finske og tyske farvande. Grænserne går ved linjerne 61 grader nordlig bredde, 7 grader østlig længde og 53 grader nordlig bredde, medmindre andet fremgå af din forsikringsaftale. Det vil sige, at du kan sejle helt op til Ålandsøerne, ud til Helgoland, sydspidsen af Norge og lige syd for Hamborg.

Senest opdateret: 21. september 2018