Dansk Sejlunion18. marts 2015 13:23 af

Workshop for klubber – bliv klog på 29eren

Kom til træner-workshop i Middelfart, hvor viden om klubarbejdet med den hurtige to-mandsjolle 29eren er på programmet.

Dansk Sejlunion har sammen med sejlerne i 29er-klassen og under kyndig ledelse af Pierre Baad udarbejdet nogle essentielle trænerværktøjer til 29eren.

Nu skal værktøjerne formidles til trænere og klubledere i Danmark, så de kan få denne viden til rådighed. Middelfart Sejlklub og 29er-klubben med hjælp fra Dansk Sejlunion er vært ved en træner-workshop i Middelfart Sejlklub den 25. april.

29eren er en fantastisk båd – sjov, hurtig, atletisk, taktisk og fleksibel overfor sit mandskab. Men den er også krævende og kan være svær at komme i gang med, hvis man ikke får den rette hjælp.

”Med dette tiltag sætter vi fokus på at få viden og kompetence ud til alle de klubber, der interesserer sig for 29er,” fortæller talentudvikler i Dansk Sejlunion, Jan Christiansen og fortsætter:

”Generelt er interessen for 29er herhjemme stigende og sejlere dukker op fra flere og flere klubber – og det er dem vi henvender os til nu -  eksempelvis har mindst fem fynske klubber nu aktive i 29er og en klub som Sønderborg deltog med deres første besætning i DS Tune Up for få uger siden.”

Workshop i Middelfart
Middelfart Sejlklub afholder en 29er træningslejr i weekenden 25.-26. april. Lørdag den 25. april vil en træner-workshop om 29er set-up blive gennemført, så alle kan få den nyeste viden om, hvordan en 29er skal trimmes optimalt og lære at gøre det.

Programmet starter med en teori-lektion, hvor hele set-guiden gennemgås og udleveres. Herefter gennemgås en båd på land, så alle får de gode hints til, hvordan en 29er bedst rigges op – alle detaljerne med knuder og smarte løsninger (tag kamera med).

Og så trænes der på vandet hvor alle trænere fordeles i to trænerbåde hvor henholdsvis Pierre Baad og en anden 29er-ekspert vil hjælpe alle trænere med at se på 29er set-up og finde de rigtige informationer til sejlerne.

”Trænere, der deltager i workshoppen kommer i mesterlære hos mig og min ekspert-kollega og vi ser det som vores fornemste opgave, at alle går fra workshoppen lørdag eftermiddag, med en komplet guide og med viden nok til at kunne hjælpe egne sejlere hjemme i klubben,” fortæller Pierre Baad, der i denne sammenhæng er sportslig ansvarlig for 29er-klassen og underviseren i workshoppen.

State of Art viden
Fokus i workshoppen er således på trænerne og klublederne (og interesserede andre).

”Målet er at udbrede hvad man kan kalde State of Art viden om 29eren – altså den nyeste viden vi har til rådighed om klassen. Denne viden vil selvfølgelig udvikle sig hele tiden og de bedste sejlere har sikkert også deres egne små tricks og fortolkninger. Men State of Art viden er hele tiden den nyeste generelle viden  og den vil vi fremadrettet holde opdateret så det bliver lettere for de deltagende trænere at hjælpe vores sejlere i Danmark. Vi vil også forsøge at supplere data med både billeder og video,” fortæller Jan Christiansen.

Sådan kommer du med i workshoppen
Vil du som træner, klubleder eller anden interessent deltage i workshoppen, så skriv til Dansk Sejlunions talentudvikler Jan Christiansen på jan.christiansen@sejlsport.dk.

Selve workshoppen er gratis og det er ikke et krav at man selv har sejlere med på træningslejren.