Dansk Sejlunion8. november 2014 19:48 af Henrik Tang

TORM stævner 2015 på plads

I et samarbejde mellem klasseorganisationer, klubber og Dansk Sejlunion er TORM-stævnerne for 2015 nu planlagt.

I et samarbejde mellem klasseorganisationer, klubber og Dansk Sejlunion er TORM-stævnerne for 2015 nu planlagt. Ud fra de klubber, som byder ind på afholdelsen af TORM-stævnerne, bestræber Dansk Sejlunion sig på at få så god en geografisk fordeling som muligt. For sæsonen 2015 er fordelingen foregået uden decideret udvælgelse, idet klassernes terminer og klubbernes øvrige aktiviteter fik puslespillet til at gå op af sig selv.

Arrangerende klubber af TORM stævner 2015

  • Vallensbæk Sejlklub
  • Kerteminde Sejlklub
  • Yachtklubben Furesøen
  • Kongelig Dansk Yachtklub, Rungsted
  • Skive Sejlklub
  • Aabenraa Sejl Club
  • Skælskør Amatør-Sejlklub

Øvrige klubber, som bød ind på afvikling af TORM stævner, men som af forskellige grunde ikke kunne påtage sig opgaven var:

  • Skovshoved Sejlklub
  • Egå Sejlklub/Fredericia Sejlklub

Hvad er TORM-stævner?

Formålet med TORM-stævnerne er at tilbyde junior- og ungdomssejlere stævner med en høj sportslig kvalitet, samtidig med at stævnerne er et socialt samlingspunkt for børn og unge sejlere på tværs af klasser.

At der til TORM-stævnerne er en høj sportslig kvalitet i sejladserne er en vigtig del i udviklingen af talentsejlere. I sejlsportens aldersrelaterede træningskoncept (ATK) er én af træningsmetoderne, at sejlere udvikler sig bedst ved at træne efter ”Den danske model”. Udgangspunktet for ”Den danske model” er, at alle sejlere – på tværs af klasser, og inden for de enkelte klasser – i forskellige sammenhænge træner sammen og deler deres viden. I talentarbejdet er TORM-stævnerne med til at sikre, at de dygtigste sejlere i de enkelte klasser får mulighed for at konkurrere i større felter med spredning i sejlernes kompetenceniveau.

En styrke ved at mødes på tværs af klasserne er, at sejlerne bliver opmærksomme på andre jolletyper i forhold til jolleskift, uden det får indflydelse på de sociale relationer sejlerne imellem. På den måde er TORM-stævnerne tilrettelagt efter mantraet ”aktiviteter tiltrækker og relationer fastholder” – et mantra, der omhandler idræt for børn og unge i almindelighed.

Se datoer for TORM-stævner 2015 ved at trykke på banneret til højre.