Dansk Sejlunion10. oktober 2014 08:22 af

Har du ideer til nyt talentkoncept?

Dansk Sejlunion er i gang med at udarbejde en ny udgave af talentkonceptet, som skal være gældende fra årsskiftet og frem til 2018. Input fra klubber og sejlere er velkomne.

Talentkonceptet bliver køreplanen for de næste års arbejde med at udvikle sejlere, så vi som nation både kan udvikle vores hjemlige trænings- og konkurrencemiljøer og fortsat vinde medaljer til internationale mesterskaber.

Dansk sejlsports første talentkoncept blev formuleret tilbage i 2007 og herefter revideret til det nuværende talentkoncept 2011-2014. Nu er det tid til at beskrive et nyt talentkoncept for årene frem.

Proces mod nyt koncept
Hen over foråret og sommeren har en række sejlklubber, klasseorganisationer, trænere og andre personer med interesse i konceptet deltaget i arbejdet med det nye koncept. Arbejdsdokumentet for Talentkonceptet 2015-2018 kan du læse her.

Dansk Sejlunion vil meget gerne have din mening om konceptets form og indhold. Har du gode ideer, forslag til ændringer eller tilføjelser, så vil vi meget gerne høre fra dig. Kontakt Dansk Sejlunions talentudvikler, Jan Christiansen på mail eller telefon 2127 0071. Følg også med i debatten på Facebook-gruppen ”Dansk Sejlunion Trænernetværk”.

Talentkonceptet skal skabe bro
For Dansk Sejlunion er talentkonceptet et bindeled imellem den unge sejler og eliten. Den helt unge sejler, der begynder som barn eller ung i en sejlklub og afprøver sejlsport med sjov og leg, fællesskab og begyndende kapsejlads. Dansk Sejlunions eliteafdeling, skaber sammen med deres samarbejdspartnere, optimale rammer og vilkår for internationale toppræstationer, typisk i de olympiske klasser.

Talentkonceptet skal, med fokus på aldersgruppen 15-23 år, beskrive hvordan man kommer fra A til B. Konceptet skal vise vejen for den sejler, der efter at have skabt et godt ståsted i sejlsporten med glæde ved det at være på vandet, at træne og at kapsejle og som får lyst til at afprøve sig selv som atlet og idrætsmenneske.

Læs mere om Talentkonceptet her…