Dansk SejlunionTursejlerkurser

Dansk Sejlunion tilbyder en række kurser til tursejlere. Kurserne henvender sig direkte til den enkelte sejler. Se herunder hvilke kurser, du kan følge med henblik på at blive en endnu dygtigere sejler.

VHF /SRC -kursus (online)

Hvem er du?
Du vil øge din egen sikkerhed og samtidig sikre optimale muligheder for at kommunikere effektivt båd-til-båd og båd-til-land.  Du har en VHF med DSC, men mangler det SRC-certifikat, som Søfartsstyrelsen kræver for at benytte en VHF med DSC og for at få et kaldesignalbevis.

Hvad lærer du?
Online-kurset forbereder dig til den prøve, du skal aflægge hos Søfartsstyrelsen for at få et SRC-certifikat. I billeder, tale og tekst bliver du guidet gennem de emner, du skal lære. Onlinekurset har du adgang til i en periode på to måneder.

Hvad kan du bagefter?
Efter kurset er du klar til at aflægge prøve hos Søfartsstyrelsen for at få et SRC-certifikat. Du har viden til at udnytte din VHFradio som et godt supplerende sikkerhedsværktøj om bord.

Tilmelding på sejlershoppen.dk
Online-kurset bliver udbudt i samarbejde mellem Marstal Navigationsskole og Dansk Sejlunion. Du køber kurset via sejlershoppen.dk

Pris: 800 kr. Læs mere om kurset på sejlsport.dk/vhf-kursus

Som online-kursist skal du selv tilmelde dig prøve hos Søfartsstyrelsen: fritidssejler.dk/uddannelser

Tursejlads og ankring

Hvem er du?
Kurset er for dig, der vil i gang med tursejlads i Skandinavien. Du vil gerne lære, hvordan du vælger en god ankerplads – både i Danmark og i de svenske skærgårde – og hvordan du i øvrigt sikrer dig selv og din besætning en behagelig nat på ankerpladsen.

Hvad lærer du?
Kurset afvikles af en erfaren tursejler, der har tilbragt mange nætter for anker. Du lærer, hvordan du organiserer en længere sejlads, og hvor du finder de gode og egnede ankerpladser på din sejlrute. Du får viden om, hvordan du udruster din båd med ankergrej – og hvad du skal tage højde for, når målet er en rolig og tryg oplevelse for anker. Sejlads og ankring i skærgårde bliver også berørt. 

Aftenkursus med varighed på cirka tre timer.

Tilmeld dig via banner til højre.

Trim af rig og sejl

Hvem er du?
Som tursejler vil du gerne lære, hvordan du trimmer mast og sejl, så du får en behagelig og effektiv sejlads. Du vil også gerne vide noget om, hvordan du vedligeholder og fornyer dine sejl.

Hvad lærer du?
Du lærer om hovedprincipperne i opsætning af mastens rig – og om, hvordan du trimmer dine sejl under sejlads. Du hører også om, hvad du skal lægge vægt på, når du køber sejl, og hvordan du bedst beskytter og vedligeholder dine sejl.

Aftenkursus af to timers varighed (kl. 19-21).

Tilmeld dig via banner til højre.

Flodskipper- og Kanalkursus (online)

Hvem er du?
Du vil gerne sejle på Europas floder og kanaler. Til dét skal du bruge et flodskipper-/kanalcertifikat. Du har i forvejen et duelighedsbevis, som er en forudsætning for at kunne få kanalcertifikat.

Hvad lærer du?
På Dansk Sejlunions onlinekursus lærer du om CEVNI’s regler for sejlads på europæiske floder og kanaler. Reglerne tager udgangspunkt i de internationale søvejsregler, men er alligevel helt anderledes. Kurserne omfatter signaler og vigeregler på vandvejene samt generel information om etik, sluseteknik mv.

Hvad kan du bagefter?
Kurset afsluttes med en prøve som en del af onlinekurset. For at bestå skal du svare rigtigt på mindst 70 procent af spørgsmålene. Derefter modtager du et kanalbevis, som berrettiger dig til at sejle på europæiske floder og kanaler.

Tilmelding på sejlershoppen.dk
Online-kurset, inkl. prøve og udstedelse af kanalbevis, bliver udbudt af Dansk Sejlunion. Du køber kurset via sejlershoppen.dk. Pris: 460 kr.

Læs mere om kurset på sejlsport.dk/kanalbevis

Kend dit søkort

Hvem er du?
Du er sejler og vil gerne videre mere om, hvordan man laver søkort.

Hvad lærer du?
På dette aftenkursus får du baggrundsviden om, hvordan et søkort bliver til. Fra opmåling og bearbejdning af data til det endelige søkort, som du har om bord på båden. Du får en viden, som gør dig bedre i stand til at tolke søkortet korrekt og dermed planlægge en bedre navigation - uanset om det sker på papirkort eller kortplotter.

Du vil også kunne få viden om Geodatastyrelsens øvrige arbejde, der berører fritidssejlere.

Tilmeld dig via banner til højre

2017_Sejlerkurser

Senest opdateret: 6. september 2017