Dansk Sejlunion11. juli 2014 10:27 af

Over halvdelen af drukneulykkerne sker i havnene

Joakim Rechnitzer
Dansk Sejlunion og Foreningen for Lystbådehavne har i samarbejde med Codan opsat redningskranse i mange lystbådehavne. Foto: Joakim Rechnitzer

Drukneulykker blandt sejlere kan nedbringes ved større forsigtighed på havne. Gå ikke på havnen alene, lyder rådet.

I 2013 omkom 10 sejlere – et fald i forhold til 2012. Der skal dog ikke meget til for at antallet af drukneulykker kan nedbringes.

”Seks af dødsfaldene kunne måske være undgået ved lidt omtanke og lidt hjælpsomhed,” siger Steen Wintlev, sejladschef i Dansk Sejlunion.

Undgå at være alene på havnen
Det er godt sømandskab at tilse sin båd, når den ligger i havnen og der er optræk til dårligt vejr, men foregår det om aftenen, skal man tage en kammerat med. Koldt vand og en mørk og øde havne kan være en dødsensfarlig cocktail, hvis uheldet er ude.

De fleste dødsfald i havnene sker, når man skal overnatte i havnen og kommer sent ned til båden.

”Få en sejlerkammerat til at holde øje med, at du når sikkert om bord. Chancen for at blive reddet er meget lille, hvis man falder i vandet og slår sig bevidstløs i faldet,” lyder rådet fra Steen Wintlev.

Dansk Sejlunion har sammen med Foreningen af Lystbådehavne arbejdet før at sikre havnene med godt regningsgrej, men uden mennesker til at betjene det, gør det ingen nytte.

Omhu og viden kan sikre dig under sejlads
I 2013 var der kun fire fatale ulykker til søs, men statistikken viser samtidig at der er mange hændelser, som kunne være undgået.

”Når man begiver dig på havet er man alene, og selv små fejl kan få stor betydning. Derfor er det vigtigt, at man  er meget omhyggelig med tjek af udstyr og navigation,” forklarer Steen Wintlev.

Motorstop udgør den største gruppe af hændelser, efterfulgt af grundstødninger. Begge typer handler om omhu og viden.

Motoren skal jævnligt tjekkes, især hvis det er bådens eneste fremdriftsmiddel og opgaven skal måske lægges hos en professionel, hvis man ikke selv har stor indsigt i motorer og deres vedligeholdelse.

Opdaterede søkort og bedre navigations færdigheder hos skipper burde kunne minimere antallet af grundstødninger fra de 57, som i 2013 krævede assistance.

Et omhyggeligt tjek af skroggennemføringer kan forebygge lækager og dermed kan den tredjestørste gruppe i statistikken forhåbentlig gøres meget mindre. En lækage, mens man er til søs, er en uhyggelig og potentiel farlig situation.

Husk dit ansvar
I årets statistik optræder nødblus, som er affyret uden grund, og eftersøgninger, fordi man har glemt at underrette pårørende om ændrede planer, som to markante grupper.

”Det må simpelthen kunne gøres bedre af sejlerne,” understreger Steen Wintlev.

Dansk Sejlunion arbejder for at skabe større sikkerhed til søs gennem uddannelse af sejlere og gennem klubbernes fokus på en god sikkerhedskultur. Dansk Sejlunions klubber tilbyder undervisning i sejlads og giver kursisten mulighed for, at få bevis for at man har bestået Søfartsstyrelsens duelighedsprøve.

I kursussæsonen 2014/15 udbyder Dansk Sejlunion en række kurser til sejlere. Du kan læse mere om disse kurser på sejlsport.dk, når sejlsæsonen er ved at være overstået.