Dansk Sejlunion10. juni 2014 11:33 af Leon Träger

Workshop i enkel kapsejlads med badedyr

Dansk Sejlunion tilbyder forældre og instruktører at følge et aftenkursus i at planlægge og gennemføre enkle kapsejlads-arrangementer for klubbens yngste sejlere.

Mandag den 2. juni var Hornbæk Bådeklub vært for en workshop i ”TORM Enkel Kapsejlads”, hvor instruktører bliver introduceret til at afvikle kapsejlads-arrangementer for de yngste sejlere. 10 instruktører fra tre forskellige klubber afprøvede workshoppens kombination af teori og praksis. Dertil stillede Hornbæk med fire Feva-joller, bemandet med en blanding af unge sejlere og voksne instruktører.

Se billeder fra workshoppen i Hornbæk i artikel-galleriet øverst…


”TORM Enkel Kapsejlads” tager udgangspunkt i børns primære motiver for at dyrke sport – nemlig at det skal være sjovt og udfordrende at dyrke sejlsport samtidig med at klubben skal være et socialt sted at komme.

Kapsejlads skal være sjovt og forståeligt
På workshops i ”TORM Enkel Kapsejlads” bliver deltagerne undervist i, hvordan man holder skippermøde, og hvordan man i øjenhøjde med børn introducerer simple regler for kapsejlads. Den praktiske del af workshoppen har fokus på, hvordan man som instruktør kan lave sjove baneformater med overraskende momenter.

Det centrale budskab i ”TORM Enkel Kapsejlads” er, at kapsejlads skal være sjovt og forståeligt for børnene, og at man med få og enkle virkemidler kan fange børnenes opmærksomhed på en overraskende måde. Fx består banerne af farvestrålende badedyr i stedet for traditionelle kapsejladsbøjer, ligesom konkurrenceelementet er nedtonet til fordel for fokus på passende udfordringer, så alle sejlere får en succesoplevelse. De overraskende momenter skærper børnenes sanser og fastholder et større fokus på aktiviteten i en kapsejlads - et fokus som sidenhen kan bruges i andre sammenhænge.

Træning i havnebassinet
Hvis vejret driller, når man har planlagt en ”TORM Enkel Kapsejlads”, bør man have en "Plan B". På workshoppen får instruktørerne afslutningsvis inspiration til lette, lærerige og sjove øvelser med konkurrenceelementer, der kan gennemføres under trygge rammer i havnebassinet. Inspirationen kan både bruges som ”Plan B” til en ”TORM Enkel Kapsejlads”, men også som inspiration til klubbens daglige træning.

Flere af de unge sejlere fortalte, efter at have testet banen og de efterfølgende Plan B øvelser, at de oplevede at træningen og aktiviteterne havde virket godt, fordi der var variation, sjov og et fokus på at kombinere sejlads med fx samarbejdsopgaver.

“Og så var det fedt, at basketkurvene var så store at man kunne dunke,” afsluttede Sara på 13 år, sejler i Hornbæk.   

Workshops efter ønsker
Workshoppens fokus på hands-on aktiviteter på vandet giver deltagerne en mulighed for at afprøve de forskellige elementer i kapsejladsen. Og gennemførsel af en række Plan B øvelser, er en god måde at introducere nye elementer til hvordan man kan tilrettelægge og gennemføre god træning.  

Dansk Sejlunion udbyder workshops i ”TORM Enkel Kapsejlads” efter behov. Læs mere om ”TORM Enkel Kapsejlads” ved at klikke på banneret herunder og kontakt Dansk Sejlunions klubkonsulenter for yderligere info.