Dansk Sejlunion



Sådan dækker din kaskoforsikring

Brug lidt tid på at sætte dig ind i, hvordan din bådforsikring er skruet sammen. Indsatsen kan nemt vise sig at være mange tusinde kroner værd...

Uheldet er ude. Du får en skade på båden. Det bliver dyrt, mindst 50.000 kroner. Men heldigvis har du din kaskoforsikring, så du er godt dækket. Eller er du?

Denne miniguide gennemgår nogle forsikringsbegreber, du bør kende, når du skal vurdere, hvilken bådforsikring der passer bedst til dit behov. Se også eksempel på, hvordan du udregner dækningsgraden.

Tre modeller
Enhver erstatning bliver udløst på basis af betingelserne i forsikringen. Den enkeltfaktor, der har størst indflydelse på beløbet,
 er spørgsmålet om dækningsformen.

Grundlæggende er der tre forskellige modeller:
Dagsværdi – uden fast takst
Dagsværdi – med fast takst
Nyværdi – med fast takst

Dagsværdi – uden fast takst
Langt de fleste forsikringsselskaber i Danmark tilbyder udelukkende bådforsikringer, der dækker dagsværdien uden fast takst. I forsikringssprog hedder modellen ”uden fasttakseret forsikringssum”. Det betyder, at selskabet før udbetaling af erstatning fratrækker et beløb for slid og ælde. Fradraget bliver typisk fastlagt ud fra en tabel, der for hvert år gradvist afskriver bådens og grejets værdi.

I praksis giver det ofte en erstatning markant under, hvad det koster at få båden sejladsklar igen. Det er noget, som mange forsikringstagere ikke er bevidste om, og de får derfor en kedelig overraskelse, når de ser erstatningsbeløbet.

Modellen har ofte en yderligere finte, der reducerer erstatningen – nemlig et dækningsloft, der siger, at kostbare dele som mast og rig maksimalt kan erstattes med 20-30 procent af bådens forsikringssum. Dagsværdi uden fast takst er den billigste af de tre modeller.

Dagsværdi – med fast takst
Enkelte forsikringsselskaber tilbyder en model, hvor forsikringen dækker den konkrete dagspris på det ødelagte grej – det vil sige uden fastlagte afskrivninger.

Som forsikringstager er du sikker
på enten at få repareret båden til mindst samme niveau som før skaden – eller få udbetalt et beløb svarende til, hvad det koster at købe brugt udstyr i samme stand.

Det er en forsikringsform, der ligger tæt op ad ordningen på bilers kaskoforsikringer. Prismæssigt er forsikringsmodellen en mellemløsning.

Nyværdi – med fast takst
Hvis du helt vil undgå fradrag for dit ødelagte udstyr, skal du tegne en forsikring, der dækker bådens og grejets nyværdi – benævnt ”fasttakseret forsikringssum” i forsikringssproget.

Dækningsprincippet, der også kaldes ”nyt for gammelt”, betyder, at du uanset grejets stand får tilkendt erstatning svarende til nyprisen. Bedre forsikringsdækning fås ikke, og derfor er det også en løsning med en højere årlig præmie end de øvrige to modeller.                                    

Regneeksempel

En velholdt kølbåd med seks år gammel mast og rig kommer ud for et havari. Masten knækker, og der er enkelte andre skader. Reparation af båden løber samlet op i 50.000 kr. (40.000 kr. for en ny mast, 10.000 kr. i arbejdsløn). Bådens forsikringssum er 100.000 kr., selvrisikoen udgør 5.000 kr.

Dagsværdi – uden fast takst
Selskabet tager udgangspunkt i sine afskrivningstabeller. En seks år gammel mast vil typisk blive afskrevet med 40 procent (af mastens nyværdi på 40.000 kr.). Det giver en erstatning på 24.000 kr. plus arbejdsløn og fratrukket selvrisiko. Det giver bådejeren en samlet erstatning på 29.000 kr.

...med mindre, forsikringen også har et dækningsloft på mast og rig. Et loft på fx 30 procent af forsikringssummen vil betyde, at masten, inklusive arbejdsløn, erstattes med maksimalt 30.000 kr. minus selvrisiko – dermed i alt 25.000 kr. i erstatning.

Dagsværdi – med fast takst
Her går taksatoren ind og vurderer, hvad det vil koste at skaffe en brugt mast svarende til den ødelagte. Masten koster måske 30.000 kr. Erstatningen er dermed 30.000 kr. plus arbejdsløn og fratrukket selvrisiko. I alt en erstatning på 35.000 kr.

Nyværdi – med fast takst
Uanset mastens brugtværdi, så bliver erstatningen fastlagt ud fra, hvad udstyret koster fra nyt. I dette eksempel vil erstatningen lyde på 50.000 kr. minus selvrisiko, i alt 45.000 kr.

Hvad skal du vælge?
Regneeksemplet ovenfor giver et forenklet billede af en forsikringssag. I praksis vil der typisk være andre forhold, der spiller ind. Ikke desto mindre er en forskel på hele 20.000 kr. mellem den laveste og højeste erstatning værd at bemærke.

Dit valg afhænger først og fremmest af din personlige risikovillighed. Der er dog et par tommelfingerregler.

De første fem år af bådens levetid er afskrivningerne små. Det kan være et argument for at vælge en forsikring med dagsværdi uden fast takst.

De næste ti år vil en forsikring med fast takst være en løsning, der sikrer god skadesdækning trods bådens alder. Er båden mere end 15 år gammel vil værdien i mange tilfælde være faldet så meget, at de dyreste forsikringsmodeller ikke længere giver optimal valuta for pengene.

Men... valget afhænger af mange forskellige forhold, herunder din egen risikovillighed. Det allervigtigste er, at du kender din egen forsikring!

Dansk Sejlunion Bådforsikring tilbyder bådforsikringer efter dækningspricippet "nyværdi - med fast takst". Læs mere om forsikringstilbuddet til klubmedlemmer.

Senest opdateret: 10. oktober 2018