Dansk Sejlunion4. april 2014 16:10 af Henrik Tang

Nyt om regler for arrangementer

Hvad siger reglerne?

Flere klubber og private personer har kontaktet Dansk Sejlunion for at finde afklaring om, hvad der betragtes som kommercielle sejladsaktiviteter.

Bl.a. blev der stillet flere spørgsmål i debatrummene fredag aften før Dansk Sejlunions generalforsamling 2014, ligesom Dansk Sejlunions klubkonsulenter ofte bliver stillet spørgsmål på klubbesøg og i den daglige kontakt med klubberne.

Dansk Sejlunion har nu udarbejdet en sektion med forskellige scenarier, hvor regler, forsikringsforhold o.a. bliver gennemgået. Scenarierne dækker bl.a. privat sejlads med passagerer, samarbejde med institutioner, åbent hus i klubben o.a.

Se sektionen med spørgsmål om love og regler her.