Dansk Sejlunion30. marts 2014 14:17 af Flemming Ø. Pedersen

To nyvalgte i Dansk Sejlunions bestyrelse

Line Markert og Henrik Voldsgaard - nyvalgte bestyrelsesmedlemmer ved Dansk Sejlunions generalforsamling 2014. Foto: Flemming Ø. Pedersen/Dansk Sejlunion

Line Markert, Hellerup Sejlklub, og Henrik Voldsgaard, Aarhus Sejlklub, er nye ansigter i Dansk Sejlunions bestyrelse. Mads Christensen, KDY, blev genvalgt.

Tre pladser i bestyrelsen var på højkant, da Dansk Sejlunion lørdag afholdt generalforsamling i Horsens. 

Med fire kandidater på banen var der kampvalg om de tre poster. Hver af de fire gik på talerstolen for at præsentere sig selv sammen med deres visioner og fokuspunkter for et fremtidigt arbejde i bestyrelsen.

Genvalg og to nyvalg
Den efterfølgende afstemning og stemmeoptælling resulterede i genvalg af Mads Christensen (KDY) som topscorer, tæt forfulgt af Line Markert (Hellerup Sejlklub) og dernæst Henrik Voldsgaard (Aarhus Sejlklub). 

Markert og Voldsgaard er dermed nyvalgte medlemmer af Dansk Sejlunions bestyrelse. 

Den fjerde og sidste kandidat, Christian Hangel (Frederikssund Sejlklub), opnåede ikke valg til bestyrelsen. Og dog. Efterfølgende stillede han op - og vandt - et ultratæt kampvalg mod Bjarne Lindquist (Ho Bugt Sejklklub) om en post som suppleant til bestyrelsen. 

Line Markert
Tilbage til de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer. I sin tale præsenterede Linke Markert sig som et "alt for travlt arbejdsmennesker, der prioriterer to ting: 1) min sport, for ellers dør jeg for tidligt, 2) og mine børn, for ellers laver de noget, de ikke må."

Om sit kandidatur sagde hun blandt andet: 

"Hvad kan Dansk Sejlunion gøre for klubberne - så klubberne kan komme videre? Dét vil jeg gerne sætte fokus på. En idé kunne være at lave skabeloner, så klubberne får bedre hjemmesider. Det kan også handle om hjælp til fundraising. Vi skal finde ud, hvordan vi gør det lettere at få flere ud at sejle. Det gælder om at plukke de lavthængende frugter - før man kaster sig ud i de større projekter," sagde hun.

"Jeg ved fra mit arbejde som advokat, at hvis en virksomhed ikke har styr på økonomien, så har den heller ikke styr på opgaven. Dét er en erfaring, jeg vil tage med mig ind i Dansk Sejlunions betyrelse," sagde Line Markert.

Henrik Voldsgaard
Henrik Voldsgaard sagde om sit kandidatur blandt andet: 

"For mig er det en hovedopgave at yde klubberne hjælp til selvhjælp. Det er vigtigt at få sejlsporten ud i hele landet, så den ikke ender med kun at være i nogle få lommer rundt omkring. Det er mit indtryk, at Dansk Sejlunion i dag ved for lidt om, hvad der foregår i klubberne. Derfor er der brug for at tilvejebringe mere viden," sagde han.

"Jeg vil gerne støtte udviklingen i sejlsport over hele linjen. Uanset om det er tursejlads, kapsejlads, ungdom eller elite. Jeg er ikke optaget af egne interesser, men er drevet af et ønske om at betale tilbage til sporten. Det er en form for afbetaling til de frivillige, der i sin tid tog i mod mig i Aabenraa Sejlclub - og som dermed gav mig adgang til en masse fantastiske oplevelser i sejlsporten," sagde Henrik Voldsgaard.