Dansk Sejlunion5. marts 2014 08:44 af Flemming Ø. Pedersen

Klubber i tvivl om gruppeaftaler med Codan

Foto: Dansk Sejlunion

Codans opsigelse af samarbejdsaftalen med Dansk Sejlunion har ingen indflydelse på de gruppeaftaler om ansvarsforsrikringer, som et antal klubber har indgået med Codan.

Et antal klubber i Dansk Sejlunion har i en årrække haft en gruppeaftale om ansvarsforsikring for klubmedlemmer – tegnet gennem forsikringsselskabet Codan.

I forlængelse af det ophørte samarbejde mellem Codan og Dansk Sejlunion har flere klubber henvendt sig til Dansk Sejlunion for at få nærmere oplysninger om fremtidsudsigterne for deres gruppeaftaler.

Individuelle aftaler
Dansk Sejlunion er ikke vidende om, hvilke klubber der har indgået en aftale om gruppevis ansvarsforsikring med Codan, forklarer sejladschef Steen Wintlev.

”De gruppevise ansvarsforsikringer er individuelle aftaler mellem Codan og den enkelte klub. Ordningen har aldrig været en del af Codans aftale med Dansk Sejlunion,” siger han. 

Kontakt Codan
Klubbens gruppeaftale med Codan er gældende, indtil enten klubben eller Codan opsiger aftalen.

”Fremtiden for de kollektive ansvarsforsikringer er alene et anliggende mellem Codan og den enkelte klub. Jeg vil opfordre klubber, der er i tvivl om deres ordning, til at kontakte Codan,” siger Steen Wintlev.