Dansk Sejlunion3. marts 2014 16:11 af Flemming Ø. Pedersen

God modtagelse af ny forsikringspakke

I løbet af den første weekend har cirka 150 sejlere bestilt forsikringstilbud gennem Dansk Sejlunion Bådforsikring.

Dansk Sejlunion Bådforsikring blev lanceret den 27. februar i forbindelse med åbningen af CPH Maritim Festival i København.

”De 150 forespørgsler svarer ganske godt til vores forventning. Nok så vigtigt er det, at sejlerene på messen kun havde ros til overs for det nye initiativ,” siger sejladschef i Dansk Sejlunion, Steen Wintlev, der var til stede alle fire dage på Dansk Sejlunions messestand, der blev brugt til at skabe opmærksomhed om den nye forsikringspakke. 

Positiv respons
”Blandt sejlerne på messen var der mange positive tilkendegivelser om udsigten til flere tilbud at vælge mellem. Også udsigten til at få en rådgiver med i processen var noget, der vakte interesse,” siger Steen Wintlev.

Målet med forsikringspakken er at skabe større gennemsigtighed på et kompliceret marked og samtidig støtte sejlerne i at opnå præcis den forsikring, der modsvarer deres behov.

Klubforsikring på vej
Fra begyndelsen omfatter forsikringspakken kasko- og ansvarsforsikringer til bådejerne. Som næste skridt arbejder Dansk Sejlunion og Forsikringsmæglergruppen Danmark på at etablere en attraktiv og simpel forsikringspakke til klubberne.

”Det er vigtigt for Dansk Sejlunion, at vi kan tilbyde vores klubber et produkt, der på en god måde tager hånd om klubbåde og øvrige værdier. Når klubforsikringerne er på plads vil vi invitere klubberne til møder rundt i landet for at fortælle om de nye muligheder,” siger Steen Wintlev.