Dansk Sejlunion1. juni 2012 13:33

Ny DS-turbøje ved Aalborg

Søfartsstyrelsen har givet tilladelse til ny DS-turbøje ved Aalborg.

Søfartsstyrelsen har netop givet tilladelse til en ny turbøje ved Tronholm ESE. Bøjen vil blive lagt på vores hjemmeside og blive vist i Tursejler app'en, når den er udlagt af Ålborg Sejlklub. Den nye bøje skal ligge på positionen 57°01,693` N 09°30,050` E.

Benyttelsen af bøjen kræver, at man fører DS-standeren. Standeren kan fås gratis i din klub, hvis klubben er medlem af Dansk Sejlunion.

Dansk Sejlunion har endvidere to nye bøjer ved Sakskøbing til godkendelse hos Søfartsstyrelsen. Disse bøjer vil ligeledes blive vist, når godkendelse og udlægning er overstået.

Har din klub lyst til at etablere en DS-turbøje i nærheden af klubben til glæde for sejlere, som er medlem af klubber under DS kan du kontakte Steen Wintlev på swj@sejlsport.dk.