Dansk Sejlunion9. oktober 2012 17:09

Har du lyst til at blive en dygtig Coach?

DIF tilbyder coachinguddannelse med det formål at uddanne trænere til at kunne bruge coaching i deres daglige virke.

Målgruppe
Coaching uddannelsen retter sig mod erfarne trænere, som beskæftiger sig med træning af hold eller individuelle udøvere med henblik på præstationsforbedringer.

Indhold og varighed
Uddannelsen består af 40 undervisningslektioner, der strækker sig over 3 weekendforløb. Her vil være teoretiske oplæg og diskussioner, masser af øvelser og vejledning i praktisk coaching samt forevisning af coachende samtaler.

Her vil blandt andet blive undervist i:

 • Filosofien bag coaching
 • Coaching som undervisningsmetode og ledelsesstil
 • Den coachende samtales faser, teknik og spørgsmålstyper
 • Hvordan trænere kan implementere coaching i sit virke som træner på gulv og på banen
 • Brug af kompetencekort i coachende udviklingssamtaler
 • Praktisk gennemførsel af forskellige typer af coachende samtaler

Udbytte
På uddannelsen vil deltagerne lære at bruge coaching og tilegne sig viden om, hvordan det adskiller sig fra andre undervisnings- og ledelsesmetoder. Deltagerne vil opnå en bevidsthed om coachingens fordele og ulemper, samt hvornår det er hensigtsmæssigt at coache, og hvornår det ikke er.

Når uddannelsen er gennemført vil deltagerne:

 • Have en forståelse for coachens rolle og formålet med coaching
 • Forstå coachingens begrænsninger og fordele
 • Kunne opbygge og gennemføre en-til-en coachingsamtaler med hensyn til målsætnings- og udviklingssamtaler samt værdiafklaringer
 • Kunne gennemføre on-the-spot coaching med henblik på tekniske og taktiske korrektioner
 • Have redskaber til at kunne gennemføre holdcoaching

Læs mere om DIFs coachinguddannelse på DIFs hjemmeside.